29 maart, 2017

Tech-xit als Gevolg van Brexit | Considerati

Het zal weinigen zijn ontgaan. Woensdag 29 maart gaf Theresa May, de Britse premier, het startschot voor de uittredingsonderhandelingen van het Verenigd Koningrijk uit de EU. De zogeheten Artikel-50 procedure.

Met name voor de tech- en data intensieve bedrijven heeft Brexit belangrijke consequenties. Met een grenzeloos internet, zijn zij bij uitstek gebaat bij toegang tot kennis, kapitaal en de digitale interne markt. Wat staat er op het spel? Wat kunnen we de komende tijd verwachten? En, niet onbelangrijk, wat betekent dit voor Nederland als potentieel nieuw onderkomen voor tech-bedrijven?

Als we het een getal zouden geven, dan staat er 160 miljard euro op het spel; de jaarlijkse bijdrage van de tech-sector aan de Britse export.

Kijkend naar de gevolgen van een Brexit, springen drie zaken in het oog; een brain-drain, gegevensuitwisseling en de toekomst van de Britse e-commerce markt.

Gegevensuitwisseling

Op het gebied van gegevensuitwisseling riskeert het Verenigd Koninkrijk na een Brexit een stuk minder aantrekkelijk te worden. Bedrijven zullen data, die onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming vrijelijk door de EU kan stromen, straks niet langer zomaar met hun Engelse vestigingen mogen uitwisselen. Het Verenigd Koninkrijk zal daartoe eerst een overeenkomst moeten sluiten met de EU, zoals bijvoorbeeld het EU-US Privacy Shield. Een andere optie is dat organisaties terugvallen op een tweetal instrumenten waarvan de rechtmatigheid op losse schroeven staat, namelijk Binding Corporate Rules of Standard Contractual Clauses. Zelfs dan zal het voor bedrijven waarschijnlijk moeilijker worden gegevens uit te wisselen dan voorheen het geval was.

Braindrain

Meer dan 40 procent van de nieuwe werknemers in de Britse tech-sector is op dit moment afkomstig van buiten het Verenigd Koninkrijk. Veel daarvan komen uit andere EU-lidstaten. De kans op een verstoring van het vrije verkeer van werknemers als gevolg van Brexit, werpt daarom voor veel bedrijven de vraag op of ze in de toekomst nog voldoende gekwalificeerd personeel kunnen aantrekken? Met name voor start-ups kunnen langslepende visumaanvragen een flinke belasting vormen…

E-commerce

Voor de e-commerce sector kan Brexit eveneens slecht uitpakken; op dit moment geldt het Verenigd Koninkrijk als de nummer 1 markt voor online winkelen in Europa. Als het door Brexit haar toegang tot de interne markt verliest, verliezen Britse online-shoppers de consumentenrechten waar ze nu, onder Europese wetgeving, een beroep op kunnen doen.

Nederland

Voor de Nederlandse tech-bedrijven, die in het Verenigd Koninkrijk een belangrijke afzetmarkt hebben, zal een Brexit vooral tot hinder leiden. Tegelijk biedt het ook kansen voor Nederland als vestigingsplaats.

Met haar goedopgeleide beroepsbevolking en uitstekende digitale infrastructuur kan Nederland een aantrekkelijke vestigingsplek zijn voor technologie en data-intensieve-bedrijven. Andere lidstaten, waaronder Duitsland en Ierland, met steden als Berlijn en Dublin, dingen overigens mee naar deze positie.

En nu?

Wat betreft de procedure is 29 maart een onderhandelingsproces gestart dat maximaal 2 jaar kan duren. Voor 1 april zullen de contouren waarbinnen de onderhandelingen gaan plaatsvinden bekend worden. Hierna zal de EU op een groot aantal deelgebieden haar onderhandelingsinzet formuleren.

Considerati volgt de komende onderhandelingen nauwgezet en kijkt daarbij met name hoe Brexit zich verhoudt tot gegevensuitwisseling, cyber-security en de digitale interne markt.

Voor meer informatie wat Brexit voor uw organisatie kan betekenen, neem dan contact met ons op.

Gerelateerde blogs

Visie van politiek partijen op technologie | Considerati

PvdA: Focus op arbeid

Op weg naar de Tweede Kamerverkiezingen analyseert Considerati de verkiezingsprogramma’s van...

Lees meer

Digitale economie | Considerati

GroenLinks: Privacy en een open en neutraal internet

In de aanloop naar de aankomende Tweede Kamerverkiezingen analyseert Considerati, vanuit het...

Lees meer

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Zie ons privacy statement.