Smart tv’s verzamelen persoonsgegevens over kijkgedrag

Terug naar articles

25 November, 2013

Vorige week berichtte een blogger dat LG via zijn smart tv’s persoonlijke informatie verzamelt over gebruikers. Niet alleen sturen de LG smart tv’s bestandsnamen van aangesloten USB sticks terug naar LG, ook gegevens over kijkgedrag, zoals zenderkeuze en zapgedrag worden door de slimme televisie verzameld. Deze kijkgedraggegevens zouden onversleuteld naar LG worden verzonden telkens wanneer er van kanaal wordt gewisseld, aldus NU.nl. Extra bijzonder is dat LG aangeeft dat zelfs wanneer de optie voor het delen van gegevens over kijkgedrag is uitgeschakeld, de smart tv gegevens blijft verzenden.

Eerder oordeelde de Nederlandse toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens (tegenwoordig: Autoriteit Persoonsgegevens of AP) ook al dat een Nederlandse producent van smart tv’s de tv-kijkers onvoldoende en onvolledige informatie gaf over de verwerking van hun persoonsgegevens. Bovendien was volgens het CBP geen sprake van rechtsgeldige toestemming voor het verzamelen van persoonsgegevens via de cookies op Philips smart tv’s. Het CBP concludeerde dat deze werkwijze in strijd is met de Wet bescherming persoonsgegevens en inbreuk maakt op de privacy van tv-kijkers.

Dikwijls argumenteren producten en aanbieder van diensten dat het verzamelen van gegevens over (kijk)gedrag in het voordeel van de gebruiker is, omdat dit het mogelijk maakt de kijker van steeds relevantere reclames te voorzien. Desalniettemin heeft het nauwkeurig in kaart brengen van de voorkeur van consumenten ook een minder positieve bijwerking. Steeds nauwkeurigere profielen stellen producenten natuurlijk ook in staat om hun advertenties en marketing steeds beter te laten anticiperen op de wensen (en wellicht kwetsbaarheden) van de consument en plaatst hen in (al dan niet toepasselijke of gewenste) hokjes. Het verzamelen van gegevens over (kijk)gedrag is daarmee een activiteit die de persoonlijke levenssfeer van personen raakt, en die op een zorgvuldige, transparante en rechtmatige wijze moet plaatsvinden.

Gerelateerde blogs

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Zie ons privacy statement.