PvdA: Focus op arbeid

Terug naar articles

27 oktober, 2016

Visie van politiek partijen op technologie | Considerati

Op weg naar de Tweede Kamerverkiezingen analyseert Considerati de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen. Maandag 24 oktober presenteerde de PvdA ‘Een verbonden samenleving’. Het definitieve programma is op 14 en 15 januari door de leden vastgesteld op het PvdA verkiezingscongres. Considerati licht de punten van het programma uit die raken aan de digitale economie, technologie en innovatie.

Technologie en samenleving

De Partij van Arbeid benadrukt dat we in een tijd van grote, ingrijpende technologische vernieuwing leven. Nieuwe ontwikkelingen hebben diepgaande invloed op de samenleving waarbij innovatieve technologieën kunnen bijdragen aan het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken. Dit moet echter wel op een verantwoorde manier gebeuren. 

Regulering van deeleconomie en platforms

Waar nieuwe ontwikkelingen, zoals de deeleconomie en platforms, negatieve invloed hebben op de samenleving moeten beleidsmakers in staat zijn om stevige regels te kunnen stellen. Zo moeten gemeenten kunnen optreden als bedrijven een buurt of stad dreigen te ontwrichten. Bijvoorbeeld door een maximumaantal dagen dat mensen hun woning aan toeristen mogen verhuren.

Verder moeten bedrijven en platforms meer gaan doen om oplichting tegen te gaan. Gebeurt dit niet genoeg dan moeten, in de ogen van de PvdA, toezichthouders boetes opleggen en beleidsmakers de wetgeving aanscherpen. Als ultiem middel is een verbod van een bedrijf mogelijk.

Waarborgen van privacy

Bedrijven en overheden moeten verantwoordelijk omgaan met de gegevens van burgers. Zo moeten burgers inzicht krijgen in welke gegevens overheden over hen beschikken. Innovatie met big data moet mogelijk zijn maar dient dit op een verantwoorde manier te gebeuren. Dit geldt ook voor de koppeling van gegevens over burgers. Een dreiging voor de privacy van burgers ligt in het feit dat het persoonlijke communicatie een commerciële waarde vertegenwoordigen. 

Bedrijfsleven en arbeidsmarkt in balans

De PvdA wil de strijd aangaan met wat zij de ‘uitwassen van het Angelsaksische aandeelhouderskapitalisme’ noemen. Dit willen ze bereiken door werknemers meer inspraak en invloed te geven binnen organisaties. Ook de beloningsverschillen in bedrijven wil de partij terugbrengen.

Als het aan de PvdA ligt, wordt het Nederlandse pensioenstelsel hervormd. Uitgangspunt van het stelsel blijft collectiviteit en er worden geen persoonlijke pensioenpotten geïntroduceerd. Verder wil de partij dat de nominaal gegarandeerde uitkering verdwijnt als uitgangspunt in het toezicht. Daarnaast moeten pensioendeelnemers evenredig profiteren van het stelsel. Concreet wil de partij het verschil tussen hoogopgeleiden en lager opgeleiden terugbrengen. Dit omdat hoogopgeleiden gemiddeld 7 jaar langer leven en dus meer aanspraak maken op pensioen. Dit moet worden bereikt door de franchise (het deel van inkomen dat vrijgesteld is van pensioenpremie) te verlagen.

De verhoudingen op de arbeidsmarkt zijn volgens de PvdA enigszins uit balans. Daarom stelt de partij voor dat er een wettelijk quotum komt om ervoor te zorgen dat alle raden en besturen voor 30% uit vrouwen bestaan. Daarnaast moet gelijke betaling van de PvdA ook wettelijk worden vastgelegde. Ten slotte moet van de partij anoniem solliciteren de norm worden.

Meer informatie?

Voor het programma van de PvdA klik hier. Neem voor een gedetailleerde van het programma en de mogelijke gevolgen voor uw bedrijf contact op met Bart Pegge.

Houd onze blog in de gaten voor een analyse van andere verkiezingsprogramma’s

Bart Pegge

Director Public Affairs practice

Gerelateerde blogs

Regulering van online platforms – een tussenstand

De eerste helft van 2016 zit erop. Nederland heeft het voorzitterschap van de EU overgedragen aan...

Lees meer

Digitale economie | Considerati

D66: Optimisme en onderwijs

Op weg naar de Tweede Kamerverkiezingen analyseert Considerati de verkiezingsprogramma’s van...

Lees meer

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Zie ons privacy statement.