Prinsjesdag: de plannen van de regering voor 2016

Terug naar articles

19 september, 2015

Jaarlijks worden op Prinsjesdag de kabinetsplannen voor het volgende jaar bekendgemaakt door de Koning. Considerati heeft de plannen doorgelicht en geeft een beknopt overzicht met hoofdpunten die relevant zijn voor het digitale domein.

 

 

Algemeen

 • De eerste helft van 2016 zal voor het kabinet in het teken staan van het Europees voorzitterschap. Nederland wil hierin accent leggen op 1) een EU die zich richt op hoofdzaken (verbetering regelgeving, verlaging administratieve lasten), 2) innovatieve EU gericht op groei en banen en 3) sterker draagvlak voor Europese besluitvorming.

Ministerie van Economische zaken 

 • Voortbouwend op eerder ingeslagen weg zal Economische Zaken in 2016 werk maken om belemmeringen voor digitale innovaties weg te nemen, bijvoorbeeld door aanpassing van bestaande wet- en regelgeving.
 • Twee belangrijke fiscale regelingen om onderzoek en ontwikkeling te stimuleren, de Research en Development Aftrek (RDA) en de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO), worden in 2016 samengevoegd en vereenvoudigd. Het budget wordt in 2016 verhoogd met € 100 miljoen en vanaf 2017 met € 115 miljoen.
 • Vanaf 2017 komt € 50 miljoen euro extra beschikbaar voor stimulering van start-ups en MKB.
 • Het programma Startup Delta zal worden voortgezet.
 • Het ministerie zal in 2016 komen met een keurmerk veilig internetten voor het MKB.
 • Het ministerie wil internet of things en big data stimuleren door inzet op veilige internetstandaarden (cyber security) en het ruim baan geven aan private initiatieven.
 • De Digital Single Market is voor het kabinet een prioriteit tijdens het EU voorzitterschap.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

 • Het kabinet hoopt medio 2016 het wetsvoorstel meldplicht beveiligingsinbreuken goedgekeurd te hebben en wil voor 2016 het wetsvoorstel Computercriminaliteit III aan de Tweede Kamer sturen.
 • De politiecapaciteit voor onderzoek naar grote cybercrime zaken gaat omhoog en politie zal kennis over cybercrime onder reguliere politie-eenheden verbeteren.
 • Het ministerie wil ‘responsible disclosure’ van lekken in ICT-systemen door overheid en bedrijfsleven verder stimuleren, vooral ook in de EU.
 • Het kabinet stuurt eerste helft 2016 een standpunt over big data, privacy en veiligheid naar de Tweede Kamer.
 • Cyber security en cybercrime zijn prioriteiten voor het EU

Ministerie van Binnenlandse Zaken

 • Het ministerie van Binnenlandse Zaken zal het wetsvoorstel voor de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten in 2016 bij de Tweede Kamer indienen.
 • Eind 2015 starten pilots voor het nieuwe eID (elektronische identiteit)-stelsel.

Zelf als eerste nieuwe ontwikkelingen ontvangen? 

Wilt u zelf als eerste nieuwe ontwikkelingen ontvangen? Neem dan gerust contact op met ons om meer te horen over onze dienstverlening.

,

Bart Pegge

Director Public Affairs practice

Gerelateerde blogs

De toekomst van profiling in de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Zoals minister Kamp schetst in zijn brief naar de Tweede Kamer op 20 juli jl. blijkt er nog veel...

Lees meer

16-Jarige verantwoordelijk voor schade ‘Project-X’?

Naar aanleiding van het besluit van de Burgemeester om de schade die is ontstaan na het oproepen...

Lees meer

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Zie ons privacy statement.