Preventief achterstandenbeheer en privacy

Terug naar articles

9 januari, 2014

In november organiseerde Everest, ICT-dienstverlener voor de verzekerings- en hypotheekmarkt, een rondetafelsessie over preventief achterstandenbeheer. Considerati was uitgenodigd om een presentatie te houden over privacy.

Preventief achterstandenbeheer houdt in dat hypotheekverstrekkers mogelijke betalingsproblemen bij klanten tijdig kunnen signaleren, om daarmee te voorkomen dat iemand (nog meer) betalingsachterstanden opbouwt. Preventief achterstandenbeheer is dus zowel in het belang van de geldverstrekker als van de klant. De hypotheekverstrekker weet op dit moment echter maar weinig van klanten. Bij de aanvraag van een hypotheek wordt er om gegevens gevraagd, maar als de omstandigheden van de klant wijzigen – iemand verliest bijvoorbeeld zijn baan – dan is hierover niets bekend bij de geldverstrekker, tenzij de klant dit zelf zou melden.

‘Big data’ zou een oplossing kunnen zijn voor geldverstrekkers. Door het binnenhalen en combineren van gegevensbestanden over klanten zou een geldverstrekker in staat zijn om risicoprofielen op te stellen en het gedrag van een klant te voorspellen. Dit brengt echter privacyvraagstukken met zich mee. Want welke gegevens mag je als geldverstrekker binnenhalen en wat mag je met die gegevens?

Bij het verzamelen en verwerken van gegevens is het belangrijk dat dit alleen gebeurt voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven doeleinden. Deze doeleinden moeten bovendien een wettelijke grondslag hebben. Deze grondslag zou bij preventief achterstandenbeheer gevonden kunnen worden in de zorgplicht die een financiële dienstverlener heeft op grond van de Wet Financieel Toezicht. Geldverstrekkers zullen bij het bepalen welke gegevens ze willen verwerken en voor welke doeleinden altijd een afweging moeten maken tussen hun eigen belang en het privacybelang van hun klanten. Daarbij moet rekening gehouden worden met de risico’s die zich voordoen bij profiling, zoals het risico op discriminatie. Ook de rechten van de betrokkenen moeten in acht genomen worden.

Door privacy vanaf het begin mee te nemen in het proces van preventief achterstandenbeheer en een integraal onderdeel van de business te maken, kan voorkomen worden dat er gegevens verwerkt worden op een wijze die onrechtmatig is. Rekening houden met de privacy van klanten zorgt bovendien voor meer vertrouwen.

Naast privacyvraagstukken spelen er ook ethische vraagstukken. Welke gegevens mag je bijvoorbeeld gebruiken en welke acties onderneem je daarop? De deelnemers waren het er grotendeels over eens dat hoe meer openbaar gegevens zijn, hoe minder bezwaar er tegen is om ze te gebruiken. Als via Facebook blijkt dat er iemand overleden is, wordt het minder acceptabel gevonden om daar actie op te ondernemen dan wanneer het gaat om een groots in de media aangekondigde ontslagronde. En als je als geldverstrekker over zulke gegevens beschikt, wat doe je er dan mee?

De algemene consensus van het rondetafelgesprek was dat geldverstrekkers meer kunnen en willen doen met beschikbare gegevens dan tot nu toe het geval is. Zowel de geldverstrekker als de klant kan hier veel baat bij hebben. Wij zijn benieuwd hoe dit zich zal gaan ontwikkelen in de komende jaren.

Banking Review publiceerde een artikel over het rondetafelgesprek. Lees het hier: Artikel Banking Review.

Jonathan Toornstra

Juridisch Adviseur

Gerelateerde blogs

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Zie ons privacy statement.