Ook veroordeelden hebben een privacybelang

Terug naar articles

12 november, 2013

Dat criminelen ook enige vorm van privacybescherming genieten, lijkt voor veel mensen moeilijk te verkroppen. Afgelopen week legt de advocaat van Het Parool de vinger op de zere plek naar aanleiding van een verslag van een rechtszaak van Het Parool: “Verspeelt een mens zijn recht op privacy niet (deels) op het moment dat hij een (ernstige) misdaad begaat? Is de media-aandacht niet een gevolg van zijn eigen handelen dat hij zal moeten accepteren?”

Aanleiding voor het artikel was een foto van de tbs veroordeelde Van P. die Het Parool plaatste in 2009. De foto was een still uit een recente documentaire waarin Van P. het een en ander over zichzelf vertelde. Voor Het Parool had dit voldoende nieuwswaarde om tot (volledige) publicatie van de foto over te gaan. Van P. ervoer de publicatie als een onnodige inbreuk op zijn persoonlijke levenssfeer (privacy). Waar de rechtbank Amsterdam eerst oordeelde dat er van inbreuk en schadevergoeding geen sprake was, oordeelde het gerechtshof Amsterdam dat het recht op privacy van Van P. zwaarder woog dan het recht op vrijheid van meningsuiting van Het Parool. Het gerechtshof oordeelde dat Het Parool de foto ook met een balkje had kunnen plaatsen. Van P. kreeg een schadevergoeding van 1.500 euro. Een cassatieverzoek van Het Parool werd afgewezen, omdat het gerechtshof een afweging van de concrete feiten en omstandigheden van beide belangen had gemaakt.

Deze zaak onderstreept mooi hoeveel nuance er is in het privaatrecht. Juridisch gezien kan een inbreuk op het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer (artikel 8 EVRM) toelaatbaar zijn, bijvoorbeeld wanneer het recht op bescherming van de vrije meningsuiting moet prevaleren. Echter, een van de voorwaarden is dan wel dat de inbreuk in verhouding staat tot het te beschermen belang (proportioneel) en niet op een andere minder ingrijpende wijze kan (subsidiariteit). Mijns inziens is het oordeel van de het gerechtshof Amsterdam terecht. Wanneer Het Parool een balkje had geplaatst over het gezicht van Van P. had de krant nog steeds een vrije mening kunnen verkondigen en nieuws kunnen brengen van het feit dat Van P. zich eerder al in een documentaire van zijn slechte kan had laten zien, op een wijze die ook de noodzakelijke bescherming biedt voor Van. P.

Ons rechtssysteem zit zo in elkaar dat een ieder na het uitzitten van zijn straf weer in de maatschappij moet kunnen terugtreden. En daar hoort ook bij dat iemand weer een nieuwe start moet kunnen maken, zonder dat zijn verleden hem achteraf blijft inhalen.

Bron: Het Parool

Gerelateerde blogs

ePrivacy | Considerati

Biometrische gegevens en de AVG

Op grond van de AVG zijn biometrische gegevens die worden verwerkt met het oog op de unieke...

Lees meer

Melden cybercrime | Considerati

Melden cybercrime juiste om te doen voor bedrijf – niet alleen moreel gezien

Opinie mr. dr. B.W. Schermer Aldo Verbruggen van advocatenkantoor Jones Day adviseert bedrijven...

Lees meer

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Zie ons privacy statement.