Nog één maand!

Terug naar articles

24 april, 2018

Wat-zijn-cookies-Considerati

25 mei 2018 nadert nu echt. De laatste voorbereidingen worden getroffen voor de toepassing van het nieuwe regime voor gegevensbescherming. In deze blog praat ik u bij over een paar van de laatste ontwikkelingen in de nationale wetgeving, bij de Europese toezichthouders en de Europese Commissie.

De Nederlandse wetgever houdt ons nog even in spanning

Het Wetsvoorstel voor een Uitvoeringswet AVG is op 13 maart door de Tweede Kamer aangenomen en ligt nu in de Eerste Kamer. In een Memorie van Antwoord van 18 april heeft Minister Dekker gereageerd op een groot aantal vragen van Kamerleden. Maar daarmee zijn de laatste stappen nog niet gezet. Er wacht nog een plenaire behandeling in de Eerste Kamer, de wet moet vervolgens worden ondertekend door de Koning en in het Staatsblad worden gepubliceerd. Niet onhaalbaar, maar de tijd dringt, ook vanwege het mei-reces van de Eerste Kamer.

Inwerkingtreding van de Uitvoeringswet per 25 mei voorkomt rechtsonzekerheid. Daarmee is het laatste woord echter nog niet gezegd over de Nederlandse wetgeving. De minister heeft een motie van de Tweede Kamer overgenomen die er op neer komt dat een aantal meer controversiële punten vooruit worden geschoven. Mogelijk komt er al in 2019 een nieuw wetsvoorstel die de wet weer wijzigt.

Eén van de vele onderwerpen die de regering opnieuw bekijkt, is de leeftijdsgrens voor kinderen om toestemming te verlenen in een online omgeving. Deze is nu 16 jaar en wordt wellicht verlaagd. Kortom, de Uitvoeringswet is geen rustig bezit.

De Europese toezichthouders werken gestaag verder, straks in een nieuw orgaan

De gezamenlijke toezichthouders, verenigd in de artikel 29 werkgroep, hebben inmiddels een negental sets richtsnoeren uitgevaardigd die uitleg moeten geven aan cruciale begrippen uit de AVG. De laatste twee sets richtsnoeren – zojuist aangenomen en nog niet in het Nederlands beschikbaar – gaan over toestemming en transparantie. Er is ook een positie papier verschenen over artikel 30, lid 5, AVG, dat een uitleg geeft van de uitzondering voor kleinere bedrijven van de verplichting om alle verwerkingen van persoonsgegevens bij te houden.

Maar daarmee zijn de toezichthouders niet klaar. Op de rol staan in elk geval nog richtsnoeren over de territoriale reikwijdte van de AVG, over certificering en accreditatie en over gedragscodes.

Op 24 mei komt de artikel 29 werkgroep voor de laatste maal bijeen, de laatste dag van haar bestaan. Op 25 mei gaan de toezichthouders verder als European Data Protection Board. Het netwerk wordt een Europees bestuursorgaan, met een veelheid aan nieuwe taken en bevoegdheden. En ongetwijfeld zullen er weer veel nieuwe richtsnoeren aankomen, die formeel niet bindend zijn maar waarvan de AP en andere nationale toezichthouders niet licht kunnen afwijken.

De Europese Commissie: Stilte voor de storm?

De Europese Commissie houdt zich op dit moment gedeisd, en neemt – in elk geval voor het publiek – een afwachtende houding aan. Het is nu aan de lidstaten om ervoor te zorgen dat zij de uitvoering op orde hebben. Echter, vanaf 25 mei verandert die rol en moet de Commissie oordelen of de lidstaten geleverd hebben. Dat zal geen eenvoudige opdracht zijn. Een aantal landen heeft de wetgeving nog niet op orde, andere landen hebben zeer uitvoerige wetgeving vastgesteld, waarbij de vraag rijst of zij daarmee geen afbreuk doen aan het uniforme karakter van de AVG, die beoogt een gelijk speelveld te creëren binnen de Europese Unie.

,

Hielke Hijmans

Of Counsel

Gerelateerde blogs

Europese Commissie presenteert Digital Single Market plannen

Vanmiddag presenteerde de Europese Commissie haar drie nieuwe voorstellen om de Europese digitale...

Lees meer

Automatische Identificatie Systemen (AIS) | Considerati

Automatische Identificatie Systemen (AIS)

Considerati heeft onderzoek gedaan voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en...

Lees meer

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Zie ons privacy statement.