Netneutraliteit: waar ligt de grens?

Terug naar articles

9 May, 2017

ePrivacy | Considerati

Online luisteren naar muziek, zonder dat het je databundel opsnoept klinkt ideaal. Om deze reden biedt T-Mobile sinds 2016 ‘Datavrije Muziek’ aan: de data die hiervoor wordt gebruikt, wordt niet meegenomen in je totale dataverbruik. Dit roept vraagtekens op met betrekking tot netneutraliteit, want internetverkeer moet op gelijke wijze worden behandeld door telecomproviders. In Nederland wordt al jaren een expliciet verbod op prijsdiscriminatie gehanteerd. Dit houdt in dat dataverkeer niet op verschillende wijze getarifeerd mag worden.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft een onderzoek ingesteld naar de ‘Datavrije Muziek’ dienst van T-Mobile en geconcludeerd dat het in strijd is met het vereiste van netneutraliteit. Om deze reden is T-Mobile gelast te stoppen met het aanbieden van de dienst. Tegen dit besluit van het ACM is T-Mobile in beroep gegaan bij de rechter.

In 2015 heeft de Europese Unie de netneutraliteitsverordening aangenomen, die op Europees niveau gelijkwaardige, open en onbelemmerde internettoegang moet realiseren. De rechter beoordeelt in de T-Mobile/ACM zaak, hoe de nationale wetgeving zich verhoudt tot deze verordening: is het besluit van de ACM gegrond of mag T-Mobile doorgaan met het aanbieden van deze dienst?

‘Datavrije Muziek’

T-Mobile brengt voor het luisteren van muziek geen dataverbruik in rekening. Dit is aantrekkelijk voor de consument. Kosteloos en onbeperkt muziek luisteren is een vorm van prijsdifferentiatie, of ook wel prijsdiscriminatie, die ‘zero-rating’ wordt genoemd. Deze dienst maakt de telecomprovider T-Mobile interessant op de markt, evenals de muziekaanbieders die gekoppeld zijn aan deze dienst. Hieronder valt bijvoorbeeld Spotify, maar ook een radiozender als Qmusic.

Netneutraliteitswetgeving

De Europese verordening heeft netneutraliteit uitputtend geregeld en bepaald daarmee de mate van bescherming die geboden moet worden. In de T-Mobile/ACM zaak staat de reikwijdte van dit beschermingsniveau ter discussie: volgt er uit de verordening een expliciet verbod op prijsdiscriminatie, waardoor T-Mobile in strijd met netneutraliteit handelt?

De nationale wetgever heeft in artikel 7.4a lid 3 van de Telecommunicatiewet het expliciete (categorische) verbod op prijsdiscriminatie behouden, ter uitvoering van de netneutraliteitsverordening. De rechter heeft in de T-Mobile/ACM zaak echter geoordeeld dat de nationale wetgever niet op grond van nadere bestudering van de verordening tot deze conclusie had kunnen komen.

Rechterlijk oordeel

In tegenstelling tot de Nederlandse wetgever, heeft de rechter geoordeeld dat de Europese netneutraliteitsverordening geen expliciet verbod op zero-rating bevat, maar dat bewust enige beoordelingsruimte is gelaten om per geval een afweging te maken. Bij deze beoordeling is onder andere gekeken naar de richtsnoeren voor de nationale implementatie van netneutraliteit regels van BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications).

De ACM had haar besluit niet mogen baseren op het expliciete verbod op prijsdiscriminatie uit de Telecommunicatiewet, omdat deze bepaling niet overeenkomt met de netneutraliteitsverordening. De rechter vernietigd dan ook het besluit van de ACM.

Wat betekent dit?

De ACM is bij haar onderzoek uitgegaan van een expliciet verbod. Hierdoor is nog niet onderzocht of T-Mobile met het toepassen van zero-rating in strijd handelt met netneutraliteit, alle omstandigheden van het geval in ogenschouw nemend. De rechter is om deze reden eveneens niet nader ingegaan op dit vraagstuk.

Het is aan de ACM of ze een tweede onderzoek willen starten om de ‘Datavrije Muziek’ van T-Mobile nader te bekijken. Hiermee zou de ACM de beoordelingsruimte die de verordening biedt bij zero-rating nader invullen door te kijken naar het concrete geval.

Voor nu kan T-Mobile doorgaan met het aanbieden van deze dienst. Het is afwachten of de ACM besluit dit tweede onderzoek te starten en welke discussies dit bij de rechter op nationaal, en mogelijk op Europees niveau, teweeg zal brengen.

Benieuwd wat deze ontwikkelingen voor uw bedrijf kunnen betekenen? U kunt altijd contact met ons opnemen!

Simone Huting

Juridisch Adviseur

Gerelateerde blogs

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Zie ons privacy statement.