Nederlandse digitale infrastructuur van groot belang voor economie

Terug naar articles

28 november, 2013

Afgelopen week heeft de Dutch Hosting Provider Association (DHPA) het onderzoek “Digital Infrastructure in the Netherlands: the third mainport” gepresenteerd. Het onderzoek – dat is uitgevoerd door Deloitte en tot stand is gekomen in samenwerking met ECP, AMS-IX en Rabobank – profileert het belang van de digitale infrastructuur voor de Nederlandse economie.

Nu het wereldwijde IP-verkeer tussen 2013 en 2017 naar verwachting zal verdubbelen, is het voor Nederland belangrijk haar leidende positie op het gebied van digitale infrastructuur te behouden. Maar uit het onderzoek blijkt dat deze leidende positie makkelijk te verliezen is: de grenzen tussen landen in de digitale economie zijn vaag – bedrijven kunnen eenvoudig hun apparaat en organisatie verplaatsen naar een andere plek in de wereld. Daarnaast trekken veel landen actief nieuwe internetbedrijven en -activiteiten aan. Bovendien is de digitale economie sterk afhankelijk van fysieke factoren als ruimte en elektriciteit – twee aspecten waarvoor langetermijnplanning nodig is om beschikbaarheid te garanderen.

Een van de vragen die dit onderzoek opwerpt is in hoeverre de overheid een rol moet spelen in het stimuleren van de digitale infrastructuur in Nederland. Gezien het feit dat deze sector in de afgelopen vijftien jaar met name zonder overheidsbemoeienis is gefloreerd, pleit Michiel Steltman, directeur van de DHPA, , in een interview op BNR vooral voor een passieve rol van de overheid. Maar naarmate het economisch belang van deze sector groeit, groeit ook het belang voor de overheid om deze sector op een zo optimaal mogelijke wijze te reguleren. Volgens Steltman moet de overheid de ontwikkeling van de digitale infrastructuur echter vooral niet tegenwerken, bijvoorbeeld door ongunstige wet- en regelgeving, Wel is er voor de overheid een rol weggelegd in het stimuleren van de ontwikkeling in deze sector, bijvoorbeeld door financieringshulp voor MKB-ers die actief zijn in de digitale infrastructuur, een sector die ondertussen een economische waarde van meer dan een miljard euro vertegenwoordigt.

Op het gebied van wet- en regelgeving is het volgens Steltman vooral belangrijk dat de overheid de economische belangen van de sector meeweegt. Ook zou er een nieuw kader ontwikkeld moeten worden voor diensten in de digitale infrastructuur, in plaats van deze diensten onder de huidige wettelijke kaders van bijvoorbeeld telecom te scharen. Analoge toepassing van bestaande kaders op internet-gerelateerde diensten zorgt vooralsnog voornamelijk voor schade aan deze sector, zo blijkt uit het onderzoek. Dit nieuwe kader zou rekening moeten houden met de unieke aspecten van deze sector. Daarvoor is kennis en inzicht in de sector nodig, iets dat momenteel nog lijkt te ontbreken bij beleidsmakers. Het gepresenteerde onderzoek zou beleidsmakers moeten ondersteunen bij het verkrijgen van meer kennis en inzicht over de sector.

Om de leiderspositie van Nederland te versterken formuleerden de onderzoekers zes aanbevelingen:

  • Focussen op innovatie en de ondernemersgeest stimuleren.
  • Gebruik maken van geschikte industriemodellen
  • Opleidingen verbeteren
  • Een evenwichtige regelgeving opstellen
  • Beschikbaarheid van ruimte en elektriciteit op de lange termijn zeker stellen.
  • Investeringsmethoden, met specifieke kennis van de digitale sector, stimuleren.

“Dit onderzoek toont ondubbelzinnig het enorme belang van de Nederlandse digitale infrastructuur”, zegt Steltman. “Deze derde mainport is de motor voor groei en biedt bovendien Nederlandse mkb’ers grote kansen in de internationale online wereld. De bal ligt nu bij de overheid en het bedrijfsleven. Zij moeten deze infrastructuur nog meer gaan gebruiken als basis voor economische groei. Daar is uitgebalanceerd beleid voor nodig – niet alleen als reactie op excessen, maar dat ook rekening houdt met het economisch belang.”

In de digitale economie vindt een delicate dans plaats van drie aspecten, te weten de bescherming van informatie en privacy, handhaving en opsporing en het economisch belang. Als partner van DHPA brengt Considerati expertise aan tafel op de eerste twee (beleidsmatige) aspecten, aldus Steltman. Als juridisch- en beleidsspecialist op het gebied van ICT recht ziet ook Considerati het belang van gebalanceerde wet- en regelgeving als een factor die de economische groei binnen deze sector kan stimuleren. Wet- en regelgeving op gebieden zoals netneutraliteit, ISP-aansprakelijkheid en cybersecurity moet waarborgen creëren en tegelijkertijd genoeg ruimte laten voor innovatie.

Het volledige onderzoek is hier terug te vinden.

Voor meer informatie over de DHPA, klik hier.

Nathalie Falot

Senior Juridisch Adviseur

Gerelateerde blogs

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Zie ons privacy statement.