Mededinging: Geoblocking wijdverbreide e-commercepraktijk in hele EU

Terug naar articles

24 March, 2016

Vorige week presenteerde DG COMP het issue paper

“Geo-blocking practices in e-commerce. Issues paper presenting initial findings of the e-commerce sector inquiry’’.  

Dit paper moet worden gezien in de context van de zogenoemde “sector inquiry into e-commerce” als onderdeel van de strategie voor een Digital Single Market.

Kernbevindingen:

  • Geoblocking vindt in de hele EU plaats; vaak veroorzaakt door unilaterale beslissingen van bedrijven om niet in het buitenland te verkopen en/of door contractuele obstakels die klanten weerhouden om online over de grens aankopen te doen.
  • Online betaaldiensten mogen door retailers worden gebruikt om geoblocking op gebruikers toe te passen.
  • Geoblocking kan bijdragen aan arbitraire besluiten omdat bedrijven een prikkel kunnen hebben om verschillende prijzen te hanteren voor hetzelfde product in verschillende EU-lidstaten.
  • Deze bevindingen zullen worden meegenomen in de analyses naar aanleiding van het onderzoek naar de e-commerce sector. Daarnaast zullen deze bevindingen worden gebruikt in het kader van de Digital Single Market om obstakels voor grensoverschrijdende e-commerce te adresseren.
  • Handhaving via het mededingingsrecht is in sommige gevallen mogelijk wanneer geoblocking wordt veroorzaakt door verticale overeenkomsten tussen aanbieders en distributeurs. Dergelijke overeenkomsten zouden mededinging op de interne markt kunnen schaden en daarmee een inbreuk kunnen vormen op de mededingingsregels. Dit zal per geval moeten worden beoordeeld.

Vervolg
In mei zal de Commissie wetgevingsvoorstellen doen in het kader van e-commerce. Een meer gedetailleerde analyse van alle bevindingen van het lopende sectorale onderzoek in de e-commercesector zal worden gepresenteerd in een voorlopig verslag. Dit zal medio 2016 worden gepubliceerd, met het oog op publieke consultatie. Dit verslag zal niet alleen ingaan op geoblocking, maar ook op andere potentiële concurrentieproblemen waarmee Europese e-commercemarkten te kampen hebben. Het eindverslag wordt tegen het eind van het eerste kwartaal 2017 verwacht.

Lees hier het volledige persbericht en hier het factsheet over de achtergrond van het e-commerce sectoronderzoek.

, ,

Jonathan Toornstra

Juridisch Adviseur

Gerelateerde blogs

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Zie ons privacy statement.