Lidstaten willen opnieuw bewaarplicht voor telecomgegevens

Terug naar articles

6 November, 2015

Verschillende Europese lidstaten hebben recentelijk nieuwe initiatieven met betrekking tot het bewaren van telecomgegevens gepubliceerd. Niet alleen Nederland, maar ook Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zetten stappen in deze richting. Deze trend staat echter op gespannen voet met de lijn van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het Hof oordeelde dat de Europese Bewaarplichtrichtlijn (2006/24/EG) ongeldig is. Belangrijk in het oordeel was de notie dat de bewaarplicht disproportioneel zou zijn. De voorgestelde of reeds ingevoerde wetten proberen die noodzakelijke proportionaliteit te waarborgen door kortere bewaartermijnen, minder categorieën gegevens en risicobeperkende maatregelen te introduceren.

Nederlandse, Britse en Duitse wetsvoorstellen
In navolging op het Europese Hof is in maart van dit jaar de Nederlandse variant op de bewaarplicht door de Haagse Rechtbank buiten werking gesteld. Een wetsvoorstel om de bewaarplicht opnieuw wettelijk vast te leggen is  is al ter advies voorgelegd aan de Raad van State. Afhankelijk van dat advies zal deze aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Uit het voorstel volgt dat telefoongegevens 12 maanden en internetgegevens 6 maanden moeten worden bewaard. De bewaarplicht ziet niet op de inhoud van telefoongesprekken, maar op verkeersgegevens. Ter compensatie zal de controle op de toegang van het OM tot gegevens aangescherpt worden.

De Britse overheid heeft deze week de zogenoemde ‘Investigatory Powers Bill’  aan het parlement gepresenteerd. Ook dit voorstel kent een bewaarplicht van gebruikersgegevens. De spanning tussen privacy en veiligheid loopt als een rode draad door het nieuwe voorstel. Bedrijven dienen alle informatie aangaande het ‘waar’, ‘wanneer’, ‘op welk medium’ en ‘hoe’ mensen de diensten hebben gebruikt, op te slaan. Interessant is hierbij dat bedrijven die verplicht worden tot opslag, daar een vergoeding voor kunnen krijgen van het Brits Ministerie van Binnenlandse Zaken.

De minst vergaande wederkeer van de bewaarplicht is waarschijnlijk die in Duitsland, waar halverwege oktober een wet is aangenomen. De wet zal mogelijk voor het einde van dit jaar ingaan. De tot bewaring verplichte bedrijven zullen hierna een transitieperiode van 18 maanden hebben om de nodige infrastructuur op te zetten. Vergeleken met andere landen zijn er meer restricties voor overheidsambtenaren en kortere bewaarplichten. In Duitsland zal de data betreffende de tijdstippen en duur van telefoongesprekken worden opgeslagen. Daarnaast zal metadata van het surfgedrag bijgehouden worden. Deze gegevens mogen maximaal 10 weken worden bewaard. Locatiegegevens van mobiele telefoons mogen slechts 4 weken bewaard worden. De inhoud van enige vorm van communicatie en de metadata van e-mails hoeven niet opgeslagen te worden.

Wat betekent dit voor bedrijven?
De voorgestelde of reeds ingevoerde wetten brengen niet-geringe verplichtingen voor telecommunicatie- en internetproviders met zich mee. Procedures zullen moeten worden aangepast en eventuele privacywaarborgen moeten worden herzien. Denk bijvoorbeeld aan aanpassing van de melding bij het Cbp of het privacy statement. Daarnaast is het politiek proces hierover nog niet afgerond. Het verdient dan ook aanbeveling om deze ontwikkelingen nauwgezet in de gaten te houden.

Voor meer informatie omtrent privacy of de politieke ontwikkelingen kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Auteur: Sam Pauwels

Jonathan Toornstra

Juridisch Adviseur

Gerelateerde blogs

Justitie toegang tot medische gegevens: paradox of realiteit? | Considerati

Considerati bij het VPR-jaarcongres 2016

Afgelopen vrijdag 16 september waren adviseurs van Considerati aanwezig bij het VPR Jaarcongres...

Lees meer

Cookies | Considerati

Nieuwe verplichtingen voor aanbieders van cloudcomputingdiensten

Met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 en de EU-richtlijn...

Lees meer

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Zie ons privacy statement.