Kabinet gaat in op de privacyaspecten van drones

Terug naar articles

3 March, 2015

Deze week heeft het kabinet zijn standpunt omtrent drones gepubliceerd. Drones zijn onbemande luchtvaartuigen die gebruikt kunnen worden voor uiteenlopende doeleinden, bijvoorbeeld om windmolens te controleren of om voetbalwedstrijden in beeld te brengen. Met de opkomst van drones komen ook de privacyrechtelijke aspecten van deze onbemande luchtvaartuigen aan de orde. Want hoewel drones een hoop kansen bieden, spelen ook de privacyrechtelijke aspecten een rol. Wat mag wel en niet met een drone? Is bij het gebruik van drones ook de privacy van de burger gegarandeerd? Reeds in 2013 bleek al dat er veel behoefte is aan regelgeving over drones en ook recentelijk kwamen drones veelvuldig in het nieuws.

In 2013 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om een onderzoek uit te voeren naar het gebruik van drones. Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) heeft het onderzoek inmiddels uitgevoerd. Bart Schermer, partner bij Considerati, maakte onderdeel uit van de begeleidingscommissie van het onderzoek. Het doel van het onderzoek is om de kansen, bedreigingen en mogelijkheden voor drones te verkennen. In het onderzoek zijn ook de privacyrechtelijke aspecten van drones aan de orde gekomen. Uit het rapport komt naar voren dat het overmatig verzamelen van persoonsgegevens, het heimelijk of hinderlijk volgen van mensen en het gebruiken van persoonsgegevens voor andere doelen dan waarvoor deze zijn verzameld zijn (function creep) bij het gebruik van drones de grootste risico’s vormen voor de privacy van de burger.

Met het oog op deze privacyrisico’s stelt het kabinet dat de huidige privacy wet- en regelgeving op dit moment genoeg houvast biedt om deze privacyrisico’s te ondervangen. Het kabinet geeft wel aan dat in de toekomst gekeken zal worden naar eventuele aanvullende privacy regelgeving als blijkt dat dit nodig is om de privacy van de burger te beschermen. Dit wordt onderzocht aan de hand van een Privacy Impact Assessment (PIA). Omdat drones steeds meer worden gebruikt door particulieren vinden de grootste privacyrisico’s plaats op het snijvlak van de privacy- en luchtvaartregelgeving. Het kabinet heeft aangegeven rekening te houden met deze problematiek en waar mogelijk de particulieren zoveel mogelijk te ontzien in regeldruk, maar wel bewust te maken van de mogelijke risico’s door het geven van voorlichting over de privacyaspecten van het gebruik van drones.

Wilt u meer weten over de privacyrechtelijke aspecten van drones? Neem dan contact op met één van onze juridische experts.

Het standpunt van het kabinet en het volledige onderzoek van het WODC vindt u hier.

Jonathan Toornstra

Juridisch Adviseur

Gerelateerde blogs

Uitvoeringswet AVG | Considerati

Meer onzekerheid: hoe zal de Uitvoeringswet AVG eruit zien?  

Wij zijn inmiddels een ruime 10 maanden verwijderd van het uur U: 25 mei 2018. Hoewel verreweg de...

Lees meer

bendert zevenbergen

Academische Conferentie over het afstemmen van Mondiaal Internetbeleid

Jaarlijks komen onderzoekers van de universiteiten van Peking, Oxford, en Stanford bijeen om over...

Lees meer

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Zie ons privacy statement.