Kabinet eindelijk in zicht

Terug naar articles

17 augustus, 2017

Digitale economie | Considerati

Na een korte zomerstop zijn de formatieonderhandelingen voor het nieuwe kabinet weer in volle gang. Het lijkt erop dat VVD, D66, CDA en ChristenUnie er met elkaar uit gaan komen. Deze week schuiven werkgevers en vakbonden bij aan de onderhandelingstafel. Het duurt echter waarschijnlijk nog tot na Prinsjesdag voordat het nieuwe kabinet op het bordes staat. Dan weten we ook pas welke coalitie-afspraken het kabinet richting zullen geven. Wij blikken kort terug op de overeenkomsten en verschillen tussen de partijen op digitaal en tech.

De liberaal-christelijke coalitie tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie heeft op tech gebied een aantal overeenkomsten, waaronder de grote aandacht voor innovatie, stimulering van start-ups en het MKB en het verbeteren van de digitale infrastructuur. Tegelijkertijd is er een spanningsveld in de standpunten op privacy en veiligheid.

Innovatie

De partijen delen een brede steun voor innovatie met daarbij een versterkte aandacht op start-ups en MKB. De VVD vindt het belangrijk dat ook zzp’ers kunnen profiteren van innovatieregelingen. Er heerst verdeeldheid binnen de partijen over het topsectorenbeleid.

Cybersecurity

Er is een overeenstemming over de noodzaak van sterkere cybersecurity en aanvullende bestrijding van cybercriminaliteit. Als onderdeel van het bestrijden van cyber criminaliteit willen de VVD en CU meer voorlichting over veilig internetgebruik. D66 benadrukt het belang van de zorgplicht van het bedrijfsleven, waaronder in het ontwikkelen van (veilige) software.

Privacy

In de standpunten zit een spanningsveld tussen het geven van meer bevoegdheden aan veiligheidsdiensten voor de waarborging van de nationale veiligheid en de privacy van de burgers. De CDA benadrukt het belang van intensieve samenwerking binnen Europa op het gebied van terrorisme en cybercrime en de VVD pleit voor een verbod van het delen van een geolocatie zonder toestemming van het individu. D66 stelt voor het gebruik van big data in de zorg te onderzoeken en te testen. VVD wil verder dat de burger eigenaar blijft van zijn data, bijvoorbeeld bij medische gegevens of gegevens die een auto genereert.

Vestigingsklimaat

De partijen delen de mening over het belang van een goede digitale infrastructuur. Vrijwel alle partijen zetten in op digitale vaardigheden en meer kennis over techniek en programmeren in het onderwijs. Er heerst verdeeldheid over het belastingstelsel en de mate van hervorming. Het CDA en de CU willen hervormingen doorvoeren, terwijl de VVD meer focust op het vereenvoudigen van het belastingstelsel. D66 pleit voor meer transparantie in de bedrijfsfinanciën, waaronder informatie over in welk land omzet is gemaakt en belasting wordt betaald).

Digitale economie en samenleving

De VVD en D66 ondersteunen de ontwikkeling van FinTech. De CU wil meer start-ups in cybersecurity en start-ups een grotere kans geven bij aanbestedingen van de overheid. Het CDA onderstreept het belang van smart mobility voor de ontwikkeling van Nederland. D66 wil dat de overheid vooroploopt in digitalisering en verwacht dat aanbesteding professioneler wordt. CU en D66 zetten beide in op betere ICT bij de politie.

Europa

D66 en VDD willen een sterke digital single market en de CDA goede Europese samenwerking om de veiligheid van Nederland en de EU te waarborgen.

Wilt u als eerste geïnformeerd worden wat het nieuwe regeerakkoord voor uw bedrijf kan betekenen, neem dan contact op met Bart Pegge, pegge@considerati.com

Lees onze eerdere gerelateerde blogs terug:

, ,

Gerelateerde blogs

Ford wil richtlijnen voor privacy in auto’s

In de nabije toekomst zullen auto’s meer en meer uitgerust worden met internetverbindingen en...

Lees meer

De ‘Wiv’: wat gaat er veranderen?

Het wetsvoorstel ter vernieuwing van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) ligt...

Lees meer

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Zie ons privacy statement.