De jaarlijkse privacy hoogmis: Internationale conferentie in Hong Kong

Terug naar articles

19 oktober, 2017

Jaarverslag Autoriteit Persoonsgegevens | Considerati

De jaarlijkse internationale conferentie van privacy en data protectie autoriteiten vond dit jaar plaats in de laatste week van september in Hong Kong, met als thema “West meets East”. Deze conferentie, die dit jaar voor de 39e maal plaats vindt, is uitgegroeid tot één van de grootste en belangrijkste internationale evenementen op dit terrein. Privacy professionals komen samen vanuit de hele wereld om te praten. Maar ook is dit de gelegenheid voor betrokkenen uit alle windstreken om te werken aan globale samenwerking.

Een besloten en een open conferentie

De conferentie bestaat uit twee hoofdonderdelen. De leden van de conferentie (de autoriteiten) komen samen in een besloten sessie waarin zij onder meer spreken over een horizontaal thema. Dit jaar was dat het delen van informatie door overheden. Ook werd een drietal resoluties aangenomen, over gegevensbescherming in verbonden voertuigen (connected cars), over de samenwerking met autoriteiten van consumentenbescherming en over de internationale samenwerking op het gebied van handhaving. De AP had de hand in de resolutie over consumentenbescherming, die zelfs ook in de Nederlandse taal beschikbaar is op de site van de conferentie.

De open conferentie bevatte een wijd spectrum aan onderwerpen, onder de vlag “West meets East.” Het bood de gelegenheid het door Jacob Kohnstamm geïnitieerde project “Privacy Bridges” weer eens onder de aandacht te brengen. Dit project beoogt met kleine praktische stappen de verschillende percepties in de wereld te overbruggen. De opbrengst dit jaar is een door het IVIR in Amsterdam ontwikkeld privacy dashboard dat de gebruiker meer controle moet geven over zijn of haar persoonsgegevens.

Een ander thema dat plenair werd besproken is een meer strategische benadering door de autoriteiten gegevensbescherming, getiteld “Regulating for Results”. De gedachtengang achter deze benadering is dat autoriteiten – zeker onder de AVG – een lange reeks aan taken hebben, maar niet genoeg middelen om die taken uit te voeren. Strategische inzet van middelen is nodig. Daarbij is het beter te concentreren op leiderschap en betrokkenheid van organisaties bij het proces dan op pure handhaving.

Observaties van een deelnemer

Het belang van deze conferenties is groot, alleen al vanwege het feit dat het privacy professionals uit de hele wereld bijeen brengt. Ik had bijvoorbeeld het genoegen een sessie bij te wonen waar deskundigen uit Ghana, India en Japan uitlegden hoe zij tegen privacy aankijken.

Het is verfrissend om te zien dat er meer relevante partijen in de privacy-disscussie zijn dan alleen de Verenigde Staten en Europa. Dat neemt overigens niet weg dat de Europese Unie met de AVG de meest forse stap heeft gezet in versterking en verbetering van de bescherming. Gedurende de gehele conferentie lag de GDPR op ieders lippen. En, lijkt het leiderschap van de EU onomstreden.

Dit is overigens niet op alle terreinen het geval. Er was vrij brede kritiek op het Europees regime voor doorgifte, gebaseerd op de notie van adequaat niveau van bescherming. Verschillende – vooral Aziatische – deelnemers lieten weten dit een eenzijdige benadering te vinden, waarbij Europa normen oplegt aan derde landen als een soort van moderne kolonisatie.

Volgend jaar vindt de conferentie dichter bij huis plaats, in Brussel, van 22 tot 26 oktober 2018. Het thema van de open conferentie – in de gebouwen van het Europees Parlement – is ethiek in een digitale wereld.

,

Hielke Hijmans

Of Counsel

Gerelateerde blogs

Meldplicht Datalekken | Considerati

Cybersecuritywet naar de Tweede Kamer

De Cybersecuritywet (Csw) is afgelopen week ingediend bij de Tweede Kamer door Minister Grapperhaus...

Lees meer

Cyberincidenten en nieuwe wetgeving: is uw organisatie voorbereid?

Begin deze maand berichtte de Volkskrant dat het aantal digitale aanvallen op websites en ICT- en...

Lees meer

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Zie ons privacy statement.