Hof van Justitie: Europese bewaarplicht ongeldig

Terug naar articles

9 april, 2014

canstockphoto7397751

Op 8 april 2014 heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat de richtlijn die providers verplicht om telecom- en e-mailgegevens op te slaan (Richtlijn 2006/24/EG) in strijd is met het Europese recht. De richtlijn is per direct en met terugwerkende kracht ongeldig verklaard.

Het Hof stelde vast dat het met de te bewaren gegevens mogelijk is om te weten met wie, met welk middel, hoe lang, hoe vaak en vanaf welke plek een abonnee of geregistreerde gebruiker gecommuniceerd heeft. Volgens het Hof kunnen deze gegevens zeer nauwkeurige aanwijzingen verschaffen over het privéleven van degenen van wie de gegevens worden bewaard, waaronder de gewoonten van het dagelijks leven, de plaatsen van tijdelijk of permanent verblijf, de sociale relaties en de activiteiten die de persoon uitoefent. Daarom schendt de richtlijn de fundamentele rechten op privacy en de bescherming van persoonsgegevens.

Deze schending is volgens het Hof niet gerechtvaardigd, omdat de richtlijn de grenzen van de proportionaliteit overschrijdt. Ten eerste, stelt het Hof, omvat de richtlijn de bewaarplicht van gegevens van iedereen, zonder onderscheid of uitzonderingen te maken al naargelang het doel van de strijd tegen ernstige criminaliteit. Ten tweede is er geen objectief criterium om te verzekeren dat de bevoegde nationale autoriteiten de gegevens slechts mogen gebruiken ter voorkoming, opsporing en strafrechtelijke vervolging van ernstige criminaliteit. Ten derde wordt er wat betreft de minimale bewaartermijn geen onderscheid gemaakt tussen verschillende categorieën van gegevens. Daarnaast zijn er geen objectieve criteria voor de bepaling van de bewaartermijnen, om te verzekeren dat deze bewaartermijnen tot het strikt noodzakelijke worden beperkt. Bovendien biedt de richtlijn onvoldoende waarborgen tegen het gevaar van misbruik van de gegevens en is het niet verplicht om de gegevens binnen de EU te bewaren.

Staatssecretaris Teeven heeft aangegeven dat het vonnis van het Europese Hof vooralsnog geen invloed heeft op de Nederlandse bewaarplicht. In Nederland zijn providers verplicht om telefoongegevens twaalf maanden en internetgegevens zes maanden op te slaan. Volgens Teeven is het bewaren van deze gegevens onder andere noodzakelijk voor het terugvinden van gestolen telefoons. Hij gaf aan dat hij het vonnis de komende weken nader zal bestuderen. Diverse kamerfracties vinden dit echter te lang duren en hebben al moties ingediend om de bewaarplicht te schrappen. De kans is dus groot dat de Nederlandse bewaarplicht binnenkort zal worden aangepast of zelfs zal worden ingetrokken.

Bronnen: CuriaNu.nlWebwereld

Gerelateerde blogs

Richtingbepalend technologisch beleid | Considerati

Het EU-VS Privacy Shield: een kort overzicht

Een maand na de bekendmaking van het politiek akkoord over het EU-VS Privacy Shield is het raamwerk...

Lees meer

Uitvoeringswet AVG | Considerati

Meer onzekerheid: hoe zal de Uitvoeringswet AVG eruit zien?  

Wij zijn inmiddels een ruime 10 maanden verwijderd van het uur U: 25 mei 2018. Hoewel verreweg de...

Lees meer

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Zie ons privacy statement.