Gemeente gebruikt camera’s in de strijd tegen bijstandsfraude

Terug naar articles

5 February, 2014

De gemeente Nijmegen gaat camera’s inzetten om bijstandsfraudeurs op te sporen. Een voorstel daartoe is al enige tijd onderwerp van debat en onderzoek. Deze week kwamen hiervoor de lichten op groen te staan.

Het voornemen hiertoe was er al langer, omdat de Gemeente Nijmegen naar methoden zoekt om de handhaving van de Wet werk en bijstand (WWB) effectiever te maken. Het plan komt erop neer dat mensen van wie het vermoeden bestaat dat ze frauderen, een camera op hun voordeur gericht kunnen krijgen, zodat de gemeente kan zien wat er gebeurt rondom het betreffende adres.

Daaraan zijn wel voorwaarden verbonden. Zo moet er een serieus vermoeden bestaan van fraude en moet de wethouder persoonlijk toestemming geven voor het filmen. De mensen die worden gefilmd, worden daarover geïnformeerd. De richtlijnen zijn opgesteld in samenspraak met het College bescherming persoonsgegevens, zo meldt Omroep Gelderland.

In de gemeenteraad was er vooral verzet van GroenLinks, dat het voorstel vindt indruisen tegen de burgerrechten. De inzet van nieuwe technologie voor handhavingsdoeleinden is controversieel. Het is hierbij steeds de vraag of het doel (in dit geval opsporing bijstandsfraude) opweegt tegen de impact op de privacy van burgers. Het komende jaar zal bovendien moeten blijken of de inzet van camera’s daadwerkelijk effectief is in de strijd tegen fraude.

Jonathan Toornstra

Juridisch Adviseur

Gerelateerde blogs

Autoriteit Persoonsgegevens | Considerati

De Autoriteit Persoonsgegevens: Agenda 2017            

Afgelopen zaterdag was het Data Protection Day: een mooi moment voor toezichthouders om vooruit te...

Lees meer

CBP dwingt huisartsen en apothekers tot extra beveiliging patiëntgegevens

Huisartsen en apothekers hebben na optreden van het College bescherming persoonsgegevens (CBP,...

Lees meer

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Zie ons privacy statement.