Gemeente gebruikt camera’s in de strijd tegen bijstandsfraude

Terug naar articles

5 februari, 2014

img_homepage_slimme_omgeving

De gemeente Nijmegen gaat camera’s inzetten om bijstandsfraudeurs op te sporen. Een voorstel daartoe is al enige tijd onderwerp van debat en onderzoek. Deze week kwamen hiervoor de lichten op groen te staan.

Het voornemen hiertoe was er al langer, omdat de Gemeente Nijmegen naar methoden zoekt om de handhaving van de Wet werk en bijstand (WWB) effectiever te maken. Het plan komt erop neer dat mensen van wie het vermoeden bestaat dat ze frauderen, een camera op hun voordeur gericht kunnen krijgen, zodat de gemeente kan zien wat er gebeurt rondom het betreffende adres.

Daaraan zijn wel voorwaarden verbonden. Zo moet er een serieus vermoeden bestaan van fraude en moet de wethouder persoonlijk toestemming geven voor het filmen. De mensen die worden gefilmd, worden daarover geïnformeerd. De richtlijnen zijn opgesteld in samenspraak met het College bescherming persoonsgegevens, zo meldt Omroep Gelderland.

In de gemeenteraad was er vooral verzet van GroenLinks, dat het voorstel vindt indruisen tegen de burgerrechten. De inzet van nieuwe technologie voor handhavingsdoeleinden is controversieel. Het is hierbij steeds de vraag of het doel (in dit geval opsporing bijstandsfraude) opweegt tegen de impact op de privacy van burgers. Het komende jaar zal bovendien moeten blijken of de inzet van camera’s daadwerkelijk effectief is in de strijd tegen fraude.

Gerelateerde blogs

AP: Stichting BREIN mag IP-adressen en gebruikersnamen bittorrent uploaders verwerken

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft het verwerken van IP-adressen en gebruikersnamen van vermeende...

Lees meer

Making Sense of Science Fiction | Considerati

Rapport van WRR: Big Data in een vrije en veilige samenleving

Op 28 april publiceerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) een rapport over...

Lees meer

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Zie ons privacy statement.