Expertgroep Big Data en privacy adviseert minister Kamp

Terug naar articles

12 oktober, 2016

Woensdag 5 oktober presenteerde de ‘High Level Expert Group Big data en privacy’ het rapport ‘Licht op de schaduw – verantwoord innoveren met big data’ aan het ministerie van Economische Zaken. Verschillende experts op het gebied van Big Data en privacyrecht, waaronder Bart Schermer, hoofddocent Universiteit Leiden en partner van Considerati, namen deel aan de expertgroep. Het rapport heeft als doel om de discussie rondom Big Data en privacy te structureren.

Het rapport ’Licht op de schaduw – verantwoord innoveren met big data
Het rapport signaleert dat privacy op dit moment bekend staat als een ‘dissatisfier’, een factor waarop alleen maar negatief gescoord kan worden. De expertgroep stelt dat door het doen van meer gerichte investeringen in de verantwoorde omgang met persoonsgegevens en verantwoorde innovatie met Big Data, deze negatieve factor kan worden omgedraaid. Door gerichte investeringen en zich bewust op te stellen kan een bedrijf een vertrouwensrelatie met zijn consumenten creëren en zich op die manier onderscheiden in de markt.

De expertgroep draagt verschillende manieren aan waarop een bedrijf professionalisering in de omgang met persoonsgegevens kan realiseren. Zo noemt het rapport het belang om privacy-risico’s voortijdig in kaart te brengen en te minimaliseren door middel van onder andere privacy by design. Een andere aanbeveling is om een goede privacy strategie te voeren en om gebruik te maken van de expertise en onafhankelijkheid van derde partijen om toe te zien op de verantwoorde omgang met persoonsgegevens. Ook merkt de expertgroep op dat een bedrijf dat investeert in maatregelen die de transparantie verhogen, zijn klant laat zien dat het zijn verantwoordelijkheid neemt.

Aan branche- en koepelorganisaties beveelt de expertgroep aan om gedragscodes te ontwikkelen voor een verantwoorde omgang met persoonsgegevens in het licht van Big Data toepassingen. Gedragscode dragen volgens de expertgroep bij aan het creëren van een gelijk speelveld voor organisaties. Bovendien is het van belang om bewustwording binnen de branche te creëren en de dialoog aan te gaan binnen de branche, zodat partijen van elkaar kunnen leren.

Paneldiscussie bij overhandiging rapport

Het rapport werd in ontvangst genomen door secretaris-generaal Maarten Camps en werd vervolgens bediscussieerd in een panel. In die discussie werd onder meer ingegaan op ethische aspecten van Big Data. Camps stelde dat bedrijven zelf hun verantwoordelijkheid moeten pakken als het om privacy en ethische vraagstukken gaat. Daarnaast pleitte hij voor toekomstbestendige regelgeving.

Andere panelleden, waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens, stelden dat privacy by design en branche-gedragscodes goede instrumenten zijn voor bedrijven om databescherming te waarborgen. Bovendien zou het belangrijk zijn om bewustwording te creëren bij consumenten.

Wilt u meer weten over de juiste omgang met Big Data en gegevensbescherming binnen uw bedrijf of branche? Neem dan contact met ons op.

Jules van Stralendorff

Juridisch Adviseur

Gerelateerde blogs

Facebook wijzigt vrijwel ongemerkt haar privacybeleid, mag dat?

Facebook kondigde onlangs aan dat het privacybeleid van het sociale netwerk aangepast wordt. Veel...

Lees meer

Nog een jaar tot de AVG | Considerati

Nog een jaar tot de AVG: bent u er klaar voor?

Het aftellen is begonnen: vanaf vandaag zal een klok op onze website de dagen tot de...

Lees meer

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Zie ons privacy statement.