Eén verwerking, één wet

Terug naar articles

17 juni, 2016

Nog een jaar tot de AVG | Considerati

Advocaat-Generaal (AG) H. Saugmandsgaard Øe geeft aan dat de privacywetgeving van slechts één lidstaat van de EU van toepassing is op een gegevensverwerking, daarmee geeft hij nadere invulling aan het begrip vestiging. De AG komt tot deze conclusie in de zaak Verein für Konsumenteninformation (VKI) tegen Amazon EU Sàrl.

Amazon niet eens met besluit VKI
VKI is een Oostenrijkse consumentenverenging die de bevoegdheid heeft om verbodsacties in te stellen. VKI heeft vastgesteld dat twaalf artikelen uit de algemene verkoopvoorwaarden van e-commerce bedrijf Amazon EU in strijd zijn met de Oostenrijkse privacywetgeving. Deze verkoopvoorwaarden van Amazon gaan onder andere over het versturen van gegevens naar het moederbedrijf van Amazon EU, het in Amerika gevestigde Amazon.com Inc. Amazon EU is gevestigd in Luxemburg, maar doet zaken in Oostenrijk via het Duitstalige Amazon.de.

Amazon is het niet eens met de beslissing van VKI en is naar de rechter gestapt. De Oostenrijkse rechter heeft vervolgens prejudiciële vragen gesteld aan het Europees Hof van Justitie. De AG heeft nu zijn conclusie gegeven over de zaak, deze conclusie is niet bindend, maar wordt wel vaak gevolgd door het Hof.

Conclusie Advocaat-Generaal
De AG concludeert dat artikel 4(1)(a) van de gegevensbeschermingsrichtlijn zo moet worden geïnterpreteerd, dat de wet van één lidstaat van de EU geldt per verwerking van persoonsgegevens. Daarmee zou het voor Amazon helder moeten worden onder welke wetgeving deze verwerking van Amazon valt, doordoor is het bedrijf niet meer onderworpen aan de andere 27 wetten.

Welke wet van toepassing is, zal per geval door de nationale rechter moeten worden bepaald en hangt af van de locatie van de vestiging van het bedrijf, waar de beslissingen worden genomen over doel en middelen van de verwerking. In deze vestiging moet daadwerkelijk ook het werk worden gedaan. Daarnaast moet deze vestiging ook aan te merken zijn als een vaste locatie van het bedrijf en niet slechts tijdelijk.

Conclusie
Het is nu afwachten hoe het Hof zal omgaan met de analyse van de AG. Wordt de analyse van de AG gevolgd dan wordt verduidelijkt dat de mogelijkheid bestaat dat het recht van het ene lidstaat zal moeten worden toegepast in een andere lidstaat, zowel door rechters als door de toezichthouders. Daarnaast zal dan één nationale wet gelden voor een verwerking binnen Europa, in plaats van 28.

 

Gerelateerde blogs

Privacy Innovatie Award voor PrivacyChecker.eu

Considerati heeft op 1 oktober de ‘Privacy Innovation Award’ gewonnen, een internationale award...

Lees meer

Dinsdag 4 november: Bart Schermer te gast bij TekTok late night

Op dinsdag 4 november aanstaande is Bart Schermer, partner bij Considerati, te gast bij TekTok late...

Lees meer

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Zie ons privacy statement.