De Europese Commissie publiceert gedragscode voor mHealth apps

Terug naar articles

24 June, 2016

 

De Europese Commissie presenteerde op 7 juni een privacy gedragscode voor mHealth apps. De gedragscode moet bewustwording creëren van dataprotectie regelgeving in het kader van mHealth apps. Daarnaast moet het document ervoor zorgen dat het vertrouwen onder consumenten in (de ontwikkelaars van) mHealth apps wordt vergroot.

mHealth
mHealth staat voor mobile Health en is een term die wordt gebruikt om duiding te geven aan de ondersteuning van medicijnen en de geneeskunde door middel van mobiele apparaten. Het gaat onder andere over:

  • Het verzamelen van klinische en gezondheidsgegevens van de samenleving;
  • Het leveren van medische informatie aan artsen, onderzoekers en patiënten;
  • Real-time monitoring van de vitale functies van de patiënt; en
  • De directe voorziening van zorg.

Hierdoor zouden doelen als het voorkomen van ziektes, verhoogde kwaliteit van leven en efficiëntere, beter betaalbare gezondheidszorg kunnen worden behaald.

Vertrouwen
De hiervoor genoemde doelen die worden nagestreefd door (ontwikkelaars van) mHealth apps zijn bewonderenswaardig en goed voor de samenleving. Zeker gezien het feit dat mensen steeds langer leven en daardoor meer gezondheidszorg nodig hebben. mHealth kan de kosten voor gezondheidszorg aanzienlijk verlagen, bijvoorbeeld doordat artsen hun patiënten op afstand kunnen monitoren en indien noodzakelijk kunnen ingrijpen. Het vertrouwen van consumenten in mHealth apps is echter niet groot, zo bleek uit een Green Paper Consultation van de Europese Commissie. De apps verwerken immers gezondheidsgegevens en die behoren tot één van de meest gevoelige soorten gegevens. Respondenten van de consultatie gaven aan dat om het vertrouwen te vergroten twee aspecten noodzakelijk zijn:

  1. De expliciete toestemming van gebruikers van de mHealth apps en
  2. Hoge eisen aan privacy en beveiligingsmaatregelen.

De Europese Commissie heeft daarom besloten dat een privacy gedragscode voor mHealth apps, ontworpen door de industrie, noodzakelijk is. De gedragscode bevat strengere, specifiekere richtlijnen over onder andere toestemming van de gebruiker, doelbinding, privacy by design en beveiligingsmaatregelen. Tevens staan er specifieke bepalingen in over advertenties in mHealth apps. De gedragscode moet ervoor zorgen dat de privacybeginselen door ontwikkelaars worden geborgd, zodat het vertrouwen van de consument in mHealth apps groeit.  

De Europese Commissie wacht momenteel de opinie van de Artikel 29-Werkgroep af. Dat is een onafhankelijk adviesorgaan dat bestaat uit de nationale toezichthouders van de Europese Unie. Zodra zij de gedragscode heeft goedgekeurd, treedt deze in werking. Het is verder van belang om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk (relevante) organisaties zich bij de gedragscode aansluiten.

Wilt u meer weten over (de werking van) specifieke gedragscodes of heeft u advies nodig over de privacyaspecten van mHealth (apps)? Neem dan contact met ons op!

, ,

Navid Kamalzadeh

Juridisch Adviseur

Gerelateerde blogs

Gemeente gebruikt camera’s in de strijd tegen bijstandsfraude

De gemeente Nijmegen gaat camera's inzetten om bijstandsfraudeurs op te sporen. Een...

Lees meer

Nathalie Falot spreekt op One Conference van het NCSC

Tijdens de One Conference van het Nationaal Cyber Security Centrum (Ministerie van Veiligheid en...

Lees meer

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Zie ons privacy statement.