De Autoriteit Persoonsgegevens – een waakhond met tanden

Terug naar articles

19 January, 2016

Nog een jaar tot de AVG | Considerati

Op 1 januari 2016 zijn belangrijke wijzigingen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in werking getreden. Sindsdien gaat het College bescherming persoonsgegevens verder als Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Met deze wetswijziging heeft de AP tevens een sterker handhavingsregime en verdergaande boetebevoegdheden gekregen. Het niet naleven van de Wbp kan een organisatie tot 820.000 euro kosten. Organisaties zijn vanaf nu verplicht ernstige datalekken binnen 72 uur na ontdekking te melden aan de Autoriteit (en in sommige gevallen ook aan de betrokkenen).

Kohnstamm zegt hierover: “Organisaties zullen hierdoor naar verwachting al in een vroeger stadium maatregelen nemen om persoonsgegevens goed te beveiligen. Want onvoldoende zorgvuldige omgang met persoonsgegevens levert voortaan mogelijk zowel een boete als reputatieschade op. […] Bij de positie van stevige handhavende toezichthouder past niet langer een College, maar een Autoriteit. De nieuwe bevoegdheden en nieuwe naam vroegen om een logo dat uitdrukt waar de Autoriteit Persoonsgegevens voor staat.”

De AP heeft onlangs de boetebeleidsregels gepresenteerd waarin staat hoe de hoogte van een bestuurlijke boete zal worden bepaald.

,

Iris Tasevski

Juridisch Adviseur

Gerelateerde blogs

Nog een jaar tot de AVG | Considerati

Eén verwerking, één wet

Advocaat-Generaal (AG) H. Saugmandsgaard Øe geeft aan dat de privacywetgeving van slechts één...

Lees meer

Weinig bescherming persoonsgegevens minderjarigen op apps en websites

Uit een internationale scan van apps en websites voor kinderen is gebleken dat er in veel gevallen...

Lees meer

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Zie ons privacy statement.