De Autoriteit Persoonsgegevens – een waakhond met tanden

Terug naar articles

19 januari, 2016

Nog een jaar tot de AVG | Considerati

Op 1 januari 2016 zijn belangrijke wijzigingen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in werking getreden. Sindsdien gaat het College bescherming persoonsgegevens verder als Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Met deze wetswijziging heeft de AP tevens een sterker handhavingsregime en verdergaande boetebevoegdheden gekregen. Het niet naleven van de Wbp kan een organisatie tot 820.000 euro kosten. Organisaties zijn vanaf nu verplicht ernstige datalekken binnen 72 uur na ontdekking te melden aan de Autoriteit (en in sommige gevallen ook aan de betrokkenen).

Kohnstamm zegt hierover: “Organisaties zullen hierdoor naar verwachting al in een vroeger stadium maatregelen nemen om persoonsgegevens goed te beveiligen. Want onvoldoende zorgvuldige omgang met persoonsgegevens levert voortaan mogelijk zowel een boete als reputatieschade op. […] Bij de positie van stevige handhavende toezichthouder past niet langer een College, maar een Autoriteit. De nieuwe bevoegdheden en nieuwe naam vroegen om een logo dat uitdrukt waar de Autoriteit Persoonsgegevens voor staat.”

De AP heeft onlangs de boetebeleidsregels gepresenteerd waarin staat hoe de hoogte van een bestuurlijke boete zal worden bepaald.

,

Considerati_Iris_T
Iris Tasevski

Juridisch Adviseur

Gerelateerde blogs

Bart Schermer als privacy expert aanwezig bij kennissessie CV-OK

Bart Schermer is op dinsdag 23 juni 2015 aanwezig als privacy expert bij de kennissessie “The...

Lees meer

Scriptieprijs

Winnaar Considerati Privacy Scriptieprijs 2015

De winnaar van de Considerati Privacy Scriptieprijs 2015 is bekend! Deze scriptieprijs is door...

Lees meer

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Zie ons privacy statement.