De Artikel 29 werkgroep behoudt zorgen over het EU-US Privacy Shield

Terug naar articles

2 August, 2016

De Artikel 29 Werkgroep heeft op 26 juli door middel van een persbericht haar standpunt met betrekking tot de aanpassingen in het EU-US Privacy Shield kenbaar gemaakt. Hoewel de Artikel 29 Werkgroep de verbeteringen van het Privacy Shield ten opzichte van de Safe Harbor verwelkomt, behoudt (en herhaalde) zij haar zorgen ten aanzien van een aantal punten. Deze zorgen zijn voor zowel de commerciële aspecten, de onafhankelijkheid van de Amerikaanse ombudsman alsmede de toegang van de Amerikaanse overheid tot de gegevens die vanuit de EU zijn overgedragen naar de VS. Zoals we eerder reeds berichtten is het Privacy Shield op 12 juli 2016 door de Europese Commissie aangenomen. Met ingang van 1 augustus 2016 is het Privacy Shield in werking getreden.

Hieronder volgen kort de kernpunten uit dit laatste persbericht:

  • De Artikel 29 Werkgroep betreurt het dat in het Privacy Shield geen recht van bezwaar of specifieke regels omtrent automatische beslissingen zijn opgenomen;
  • Het blijft onduidelijk hoe de Privacy Shield principes van toepassing zullen zijn op bewerkers. Dit is van belang aangezien bewerkers onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming aan verplichtingen moeten voldoen en het niet voldoen aan deze verplichtingen tot sancties kunnen leiden;
  • De Artikel 29 Werkgroep mist striktere garanties omtrent de onafhankelijkheid van de Amerikaanse ombudsman en omtrent de bevoegdheden die de Amerikaanse ombudsman heeft. De Amerikaanse ombudsman is niet voldoende afhankelijk en is niet toegerust met voldoende bevoegdheden om doeltreffend haar plichten uit te voeren. In onze vorige blog schreven we al dat dit van groots belang is omdat de Amerikaanse ombudsman de klachten van Europese burgers behandeld. Tevens is dit van belang om ervoor te zorgen dat er een bevredigende oplossing komt in geval van onenigheid;
  • Met betrekking tot het verzamelen van persoonsgegevens op grote schaal (door de Amerikaanse inlichtingendiensten) mist de Artikel 29 Werkgroep concrete garanties dat dergelijke praktijken niet zullen plaatsvinden.

Het doel van de Artikel 29 Werkgroep is om ervoor te zorgen dat er een gelijkwaardig niveau van bescherming wordt gehandhaafd wanneer persoonsgegevens verwerkt worden onder de bepalingen van het Privacy Shield. De Artikel 29 Werkgroep is een belangrijke adviesgroep, bestaande uit de nationale toezichthouders voor gegevensbescherming van alle lidstaten van de EU.

De eerstvolgende jaarlijkse herziening van het Privacy Shield is het moment om het Privacy Shield verder aan te scherpen. Dit is ook een moment voor de nationale vertegenwoordigers om te beoordelen of de resterende problemen zijn opgelost, maar ook of de waarborgen onder het Privacy Shield uitvoerbaar en doeltreffend zijn. Het is afwachten wat de resultaten zullen zijn van deze eerste herziening.

Exporteert u data naar de VS of heeft u vragen over het Privacy Shield? Neem dan gerust contact met ons op!

Cora Arts

Senior Juridisch Consultant

Gerelateerde blogs

Cyberincidenten en nieuwe wetgeving: is uw organisatie voorbereid?

Begin deze maand berichtte de Volkskrant dat het aantal digitale aanvallen op websites en ICT- en...

Lees meer

Making Sense of Science Fiction | Considerati

Rapport van WRR: Big Data in een vrije en veilige samenleving

Op 28 april publiceerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) een rapport over...

Lees meer

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Zie ons privacy statement.