D66: Optimisme en onderwijs

Terug naar articles

29 augustus, 2016

Digitale economie | Considerati

Op weg naar de Tweede Kamerverkiezingen analyseert Considerati de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen. D66 presenteerde vrijdag 26 augustus het conceptprogramma ‘Samen sterker – kansen voor iedereen’. Uit het uitgebreide programma lichten wij punten uit die raken aan de digitale economie, technologie en innovatie.

Stimulering digitale economie & innovatie

De digitale economie en technologie worden steeds belangrijker voor de samenleving aldus D66. Met de digitale transitie zal de economie fundamenteel van karakter veranderen. D66 gelooft dat technologische ontwikkelingen veel maatschappelijke problemen kan helpen oplossen. D66 omarmt de voortuitgang met oog voor bedreigingen. De partij zet in op een economie en arbeidsmarkt waarin mensen wendbaar en weerbaar zijn.

Zo wil D66 de digitale infrastructuur verbeteren en gericht investeren in onderwijs, kennis en innovatie met concreet het Internet der Dingen, industrie 4.0, robots en fundamenteel onderzoek. Hiervoor reserveert D66 1 miljard euro extra. Daarnaast moeten er meer financiële middelen beschikbaar komen om te investeren in start-ups en scale-ups. Ook het MKB moet de kansen grijpen zodat Nederland in 2030 de digitale koploper van Europa is.

D66 ziet hierin ook voor Europa een rol: met een Europese digitale interne markt en de inzet om ontwikkelingen rond drones, zelfrijdende auto’s en digitale financiële dienstverlening via Europa-brede regelingen.

Risico’s in het digitale domein beperken: aansprakelijkheid en zorgplicht

D66 wil dat softwareontwikkelaars aansprakelijk worden voor slechte software en software moet een garantietermijn krijgen. Ook introduceert D66 het idee van een zorgplicht voor grote internetspelers, voornamelijk rondom het gebruik van data. Onduidelijk uit het programma is de verhouding met de al aangenomen Algemene Privacyverordening.

D66 wil echter niet dat bedrijven verantwoordelijk zijn over de inhoud of actief inhoud verwijderen. Wel stelt D66 voor digitale producten met minimumeisen te reguleren. In lijn met de eerder gepubliceerde techvisie van Kamerlid Kees Verhoeven wil de partij ook dat gebruikers beter inzicht krijgen in de gevolgen van algoritmen.

Tegelijk wil D66 dat nieuwe spelers in de markt een kans krijgen om zich te bewijzen door lagere toetredingsdrempels voor nieuwkomers in gereguleerde markten, een scherp mededingingsbeleid en het recht op dataportabiliteit – gebruikers die hun data kunnen meenemen van ene naar het andere platform. 

Betere bescherming van privacy & encryptie

D66 wil dat consumenten de mogelijkheid krijgen om data wel of niet vrij te geven zonder dat dit afbreuk doet aan het recht om gebruik te maken van de dienst. Voorbeelden die genoemd worden zijn intelligente auto’s, slimme energiemeters, medische apparatuur en andere applicaties. Om er voor te zorgen dat digitale grondrechten gewaarborgd worden, moet er van D66 een vakminister komen met hiervoor een specifieke portefeuille.

De Cookiewet gaat op de schop als het aan D66 ligt. D66 wil dat gegevens alleen nog maar verzameld worden na weloverwogen toestemming van gebruikers. Consumenten moeten hierbij kunnen kiezen welke gegevens zij willen delen.

Encryptie ziet D66 als het briefgeheim van de 21ste eeuw. Zo moet Nederland encryptie stimuleren en dit wereldwijd uitdragen. Dat betekent uiteraard ook dat Nederland niet offensief gebruik maakt van softwarefouten en dat de politie niet mag hacken via technische kwetsbaarheden, zoals het Wetsvoorstel computercriminaliteit 3 regelt.

Overheid heeft digitale voorbeeldrol

Volgens D66 moet de overheid zelf het goede voorbeeld geven en vooroplopen als het gaat om digitalisering. Zo stelt D66 voor om een experiment te starten met online stemmen.

Als onderwijspartij zet D66 in om het onderwijs in Nederland kwalitatief te verbeteren. Dit moet gedeeltelijk worden bereikt via digitalisering in het wetenschappelijk onderwijs. Daarnaast moet coderen in het basisonderwijs een vast bestanddeel van het curriculum worden. Ook online en digitaal onderwijs biedt kansen volgens de partij om het opleidingsaanbod te verbeteren. Verder stelt de partij voor om in het onderwijs meer aandacht te hebben voor de privacy- en veiligheidsrisico’s van de digitale samenleving.

Sociaaleconomische voorstellen

Het partijprogramma gaat verder uitgebreid in op sociaaleconomische voorstellen, zoals een hervorming van arbeidscontracten. Door vaste arbeidscontracten flexibeler te maken en de loonbelasting te verlagen, wil D66 het voor werkgevers aantrekkelijker maken om sneller vaste contracten te geven.

Tot slot stelt D66 een digitale driehoek voor waar ministeries van Binnenlandse Zaken, Veiligheid & Justitie en Economie & Technologie (let op de nieuwe naam!) overleggen over technologie en internetbeleid.

Meer informatie?

Voor het definitieve verkiezingsprogramma van D66 klik hier. Neem voor een gedetailleerde analyse van het programma en de mogelijke gevolgen voor uw bedrijf contact op met Bart Pegge.

Houd ons blog in de gaten voor een analyse van andere verkiezingsprogramma’s

Bart Pegge

Director Public Affairs practice

Gerelateerde blogs

WIV | Considerati

Online platforms: bedreiging voor publieke belangen?

Online platforms moeten de ruimte te krijgen om te innoveren, maar de overheid doet op dit moment...

Lees meer

Meldplicht Datalekken | Considerati

Cybersecuritywet naar de Tweede Kamer

De Cybersecuritywet (Csw) is afgelopen week ingediend bij de Tweede Kamer door Minister Grapperhaus...

Lees meer

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Zie ons privacy statement.