ChristenUnie: Sociaal en groen

Terug naar articles

18 October, 2016

Visie van politiek partijen op technologie | Considerati

Op weg naar de Tweede Kamerverkiezingen analyseert Considerati de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen. Vrijdag 14 oktober presenteerde de ChristenUnie het conceptprogramma ‘Hoopvol Realistisch’. Considerati licht de punten van het programma uit die raken aan de digitale economie, technologie en innovatie. Tijdens het ChristenUnie-congres op 26 november hebben de leden nog wijzigingen aanbracht, waarna het programma definitief wordt vastgesteld.

Privacy en cybersecurity

Wanneer het gaat om de relatie tussen burger en overheid, stelt de ChristenUnie dat burgers controle moeten hebben over hun eigen data. Om te voorkomen dat burgers het slachtoffer van ‘profiling’ worden, wil de ChristenUnie dat de Autoriteit Persoonsgegevens de bevoegdheid en de middelen krijgt om te controleren welke algoritmen en big data methoden de overheid gebruikt vis-à-vis de burger. Tot slot wil de ChristenUnie dat startups in de cybersecurity-sector fiscaal gestimuleerd worden. Dit om de toenemende dreiging in het digitale domein tegen te gaan. Innovatieve start-ups en scale-ups uit deze sector moeten ook een rol krijgen in het adviseren van de overheid.

Een groen belastingstelsel

Als het aan de ChristenUnie ligt loopt Nederland voorop bij de transitie naar een schone en circulaire economie. Fiscale prikkels moeten burgers en bedrijven ertoe zetten hier actief aan mee te werken. Zo komt er een extra belasting op milieuvervuiling en gaat voor grootverbruikers de belasting op energie omhoog. Hiermee moet Nederland in één generatie de overgang naar een volledig duurzame energievoorziening maken. 

Focus op het MKB en de arbeidsmarkt

De economische plannen van de ChristenUnie richten zich vooral op het stimuleren van het midden- en kleinbedrijf. Het subsidieplafond in de ‘Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk’ (een loonkostensubsidie voor R&D), wordt verlaagd zodat kleine bedrijven hier meer gebruik van kunnen maken. Ook het topsectoren-beleid moet van de ChristenUnie worden aangepast, zodat er meer aandacht is voor innovatie, startups en het MKB.

De ChristenUnie doet in het programma een aantal voorstellen die betrekking hebben op de arbeidsmarkt. Zo moet er een scholingsbeurs komen voor werkenden. Daarnaast moet, als het aan de ChristenUnie ligt, doorbetaling bij zieke werknemers worden beperkt, ook voor grote bedrijven. Arbeidstijden moeten geflexibiliseerd worden, onder andere door het stimuleren van thuiswerken. 

Een ander Europa

De ChristenUnie, traditioneel een voorstander van Europese samenwerking, is niettemin kritisch over de EU. Zo vindt de partij dat de Europese Centrale Bank moet stoppen met haar opkoopprogramma omdat dit nadelig zou zijn voor de Nederlandse pensioenen. Ook wil de partij een groot aantal bevoegdheden terughalen naar de lidstaten; het initiatiefrecht moet op nationaal niveau komen te liggen. Mocht dit nodig zijn is de partij bereid de Euro op te geven om de Unie te redden.

Meer informatie?

Voor het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie klik hier. Neem voor een gedetailleerde van het programma en de mogelijke gevolgen voor uw bedrijf contact op met Bart Pegge

Houd ons blog in de gaten voor een analyse van andere verkiezingsprogramma’s

Bart Pegge

Director Public Affairs practice

Gerelateerde blogs

Online platformen | Considerati

Platformen als brandpunt van maatschappelijke discussies

Wie kent hem nog: de webmaster? Toen websites nog een gastenboek hadden zwaaide hij de scepter en...

Lees meer

Digitale economie | Considerati

D66: Optimisme en onderwijs

Op weg naar de Tweede Kamerverkiezingen analyseert Considerati de verkiezingsprogramma’s van...

Lees meer

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Zie ons privacy statement.