CBP: veel signalen over heimelijk cameratoezicht in 2013

Terug naar articles

11 September, 2014

Het College Bescherming Persoonsgegevens (tegenwoordig: Autoriteit Persoonsgegevens) heeft het afgelopen jaar ruim 6800 signalen ontvangen. Dat is 14% dan in 2012. Door middel van een signaal kunnen burgers telefonisch of online (mogelijke) overtredingen van de privacywetgeving melden aan het CBP.

In de top 4 van de meest voorkomende onderwerpen waarover iets gemeld werd stonden:

  1. het verstrekken van persoonsgegevens door een bedrijf of organisatie aan een ander bedrijf of een andere organisatie (derdenverstrekking);
  2. identificatie;
  3. Burgerservicenummers (BSN);
  4. heimelijke waarneming, waaronder verborgen cameratoezicht.

Op basis van de binnengekomen signalen maakt het CBP keuzes met betrekking tot de handhaving. Vorig jaar heeft het CBP 73 onderzoeken gedaan, onder andere naar het combineren van persoonsgegevens van verschillende diensten door Google, de Smart tv’s van Philips en WhatsApp. Nu heimelijke waarneming een van de onderwerpen is waarover veel signalen zijn binnengekomen, bestaat de kans dat het CBP hier een onderzoek naar zal starten. In elk geval geeft het feit dat het onderwerp in de top 4 staat aan dat het leeft onder burgers. Nu de Tweede Kamer onlangs een wetsvoorstel aangenomen heeft waardoor gemeentes drones met camera’s mogen inzetten voor toezicht, zullen de zorgen hierover waarschijnlijk alleen maar verder toenemen.

Bron: MijnPrivacy.nlHet CBP in vogelvlucht

Jonathan Toornstra

Juridisch Adviseur

Gerelateerde blogs

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Zie ons privacy statement.