CBb legt spamboete van €150 000 op aan natuurlijke persoon

Terug naar articles

15 October, 2014

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft een boete van €150 000 opgelegd aan een natuurlijke persoon die via zijn website de mogelijkheid bood aan andere bedrijven om tegen vergoeding grote hoeveelheden reclame e-mails te sturen. Dit is voor het eerst dat een natuurlijk persoon is veroordeeld op grond van artikel 11.7 Telecommunicatiewet (spamverbod.)

Kenmerkend in deze zaak is dat er meer invulling is gegeven aan de term ‘verzender’ uit de Telecommunicatiewet. Deze term was tot nu toe niet heel duidelijk gedefinieerd. Uit de uitspraak van het CBb volgt nu dat ook een natuurlijke persoon aangemerkt kan worden als verzender van spam. Om als natuurlijk persoon aansprakelijk te kunnen worden gesteld voor het versturen van spamberichten acht het CBb in ieder geval de volgende omstandigheden van belang:

  • De persoon moet een adressenbestand aan derden ter beschikking hebben gesteld, waarbij het voor deze derden niet mogelijk was om te controleren of de ontvangers van de berichten toestemming hadden gegeven voor het gebruik van de adressen.
  • Over wiens servers de berichten worden verzonden. In onderhavige zaak werden de berichten via de servers van de beboete persoon verzonden.
  • Of de persoon een bepalende rol heeft in het opstellen van verzendlijsten van mailings.
  • Wie er verdient aan de spamberichten.

Daarnaast kan ook een hulppersoon onder omstandigheden aangemerkt worden als verzender van spam. Hulppersonen worden als verzender gekwalificeerd als zij naar maatschappelijke opvattingen de verantwoordelijkheid voor de verzending dragen. Dit betekent in de praktijk dat partijen die zelf ook een belangrijk aandeel in de verzending hebben zich niet kunnen verschuilen door te verwijzen naar andere partijen.

De uitspraak volgt nadat ACM (toen nog OPTA) in 2009 boetes aan de betrokken persoon heeft opgelegd van in totaal €250 000 voor het versturen van minimaal 21 miljoen spamberichten zonder voorafgaande toestemming en waarvoor de ontvangers zich niet (goed) konden afmelden. Daarnaast heeft ACM later dat jaar een last onder dwangsom opgelegd, omdat de persoon na sommatie niet stopte met het versturen van spam.

In 2011 heeft de Rechtbank Rotterdam de boete verlaagd naar €150 000, omdat zij het niet bewezen achtte dat de ontvangers van de spamberichten zich niet konden afmelden. Tegen deze uitspraak heeft de persoon beroep ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb.) Deze heeft de boete nu dus bevestigd.

Lees de volledige uitspraak hier.

 

Jonathan Toornstra

Juridisch Adviseur

Gerelateerde blogs

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Zie ons privacy statement.