Breaking: Europese Privacy Verordening nog steeds op koers – EP stemt voor Albrecht rapport

Terug naar articles

12 March, 2014

Vandaag heeft een grote meerderheid in het Europees Parlement het rapport van LIBE-rapporteur Jan Albrecht over de voorgestelde Europese Verordening Gegevensbescherming goedgekeurd. 621 Parlementsleden stemden voor, 10 leden stemden tegen en 22 leden onthielden zich van stemming. Dit betekent dat er een overweldigende steun is vanuit het Europees Parlement voor de herziening van het Europees privacy beleid.

Met de stemming van vandaag is de eerste horde van het Europees Parlement genomen. Het voorstel zal nu de volgende fase in gaan, het debat in de Europese Raad van Ministers. De discussies rondom het voorstel zullen na de zomer verder gaan in de triage tussen de Raad, de Commissie en het Europees Parlement met de nieuwe opstelling na de verkiezingen in mei. De Verordening zal grote veranderingen met zich meebrengen voor de verwerking van persoonsgegevens, de rechten van de betrokkenen en de wijze waarop organisaties risico’s van verwerkingen moeten bepalen. Na de stemming van vandaag is de realisatie van de Verordening weer een stap dichterbij gekomen.

De impact van dit nieuwe beleid voor Europese organisaties zal naar alle waarschijnlijkheid enorm zijn. De Verordening zal directe effecten hebben over heel Europa. Tijdens de persconferentie voorafgaand aan de stemming stelt Jan Albrecht: “organisaties die toestemming nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens onder het huidige regime, kunnen over het algemeen hun verwerking doorzetten wanneer het nieuwe regime van kracht wordt. Zij zullen hun toestemming echter moeten vernieuwen in gevallen waarbij het duidelijk is dat de oude toestemming niet voldoet aan de eisen uit de nieuwe Verordening.” Albrecht benadrukt het belang van toestemming voor het behouden van het consumentenvertrouwen in de producten en diensten van een organisatie.

Albrecht stelt daarnaast met betrekking tot de impact van de Verordening op overzeese handel dat “het nieuwe regime geen belemmering zal zijn voor de handel met de Verenigde Staten, omdat we weten dat data privacy ook in de VS een belangrijk goed is. We verwachten dat data privacy in de private sector snel op de wetgevende agenda zal komen te staan in de VS. Onze herzieningsprocedure wordt met veel interesse gevolgd door onze Amerikaanse tegenhangers. Amerikaanse belanghebbenden, zoals de Amerikaanse Kamer van Koophandel, zijn zeer betrokken geweest bij het huidige Europese wetgevende proces. Het harmoniseren van beleid tussen Europese lidstaten en het bewerkstelligen van een duidelijk regelgevend klimaat in de Europese Unie zal transatlantische handel uiteindelijk juist faciliteren. Wanneer we een gezamenlijke positie kunnen innemen zal dit onderhandelingen met bijvoorbeeld VS handelsfunctionarissen vereenvoudigen.

Zie ons overzicht (Engels) om meer te weten te komen over het rapport van Albrecht en hoe dit van invloed kan zijn op uw organisatie.

Nathalie Falot

Senior Juridisch Adviseur

Gerelateerde blogs

Uitvoeringswet AVG | Considerati

Meer onzekerheid: hoe zal de Uitvoeringswet AVG eruit zien?  

Wij zijn inmiddels een ruime 10 maanden verwijderd van het uur U: 25 mei 2018. Hoewel verreweg de...

Lees meer

Supercookies ook in Nederland

Het gebruik van ‘supercookies’ vindt wereldwijd plaats, ook in Nederland. Dat is de conclusie...

Lees meer

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Zie ons privacy statement.