Audiovisuele mediadiensten: Uitholling hosting-immunity?

Terug naar articles

1 juni, 2017

Uitholling hosting-immunity? | Considerati

Eerder schreven we over het Europese online-copyrights-voorstel, waarmee de zogeheten ‘hosting immunity’, het principe van vrijwaring van aansprakelijkheid voor platforms voor – door gebruikers geüploade – content in het geding dreigt te komen.

Terwijl dit copyright-voorstel zich nog in een vroeg stadium van de onderhandelingen bevindt, dreigt de hosting immunity via de Richtlijn ‘audiovisuele mediadiensten’, dat nu een beslissende onderhandelingsfase ingaat, zo mogelijk nog verder te worden uitgehold.

Het EU-voorstel betreft een aanscherping van de regels voor tv-zenders en andere audiovisuele diensten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan striktere bescherming van minderjarigen tegen seks en geweld en het verbod op reclame voor tabaksproducten.

Een belangrijke verandering, ten opzichte van de bestaande regels (het gaat hier namelijk om een herziening), is het feit dat video-on-demand diensten (Netflix), video-platforms (Youtube) en een aantal sociale media-sites (Facebook) nu ook onder de reikwijdte worden gebracht.

Hosting-immunity op de helling?

Hoewel de Europese Commissie herhaaldelijk het tegendeel beweert, verhoudt het voorstel zich, net als het copyrights-voorstel, ongemakkelijk tot de in de eCommerce richtlijn geborgde principes van hosting immunity en het verbod om hosting platforms te verplichten hun inhoud te monitoren.

Met het voorstel zouden dergelijke platforms namelijk verplicht worden om bepaald materiaal van hun sites te houden, variërend van ‘racistische uitlatingen’ tot materiaal ‘dat de morele ontwikkeling van minderjarigen kan aantasten’, op straffe van sancties. Om dit effectief te kunnen doen, zullen platform op inhoud moeten monitoren, ook die van ‘user generated content’.

Zelfcensuur

Niet alleen ondermijnt het voorstel hiermee de principes van de eCommerce richtlijn, het fundament van het hele internet ecosysteem zoals we dat in Europa kennen, mogelijk zet het platforms ook aan tot zelfcensuur. Weliswaar geeft het voorstel gebruikers het recht om bezwaar aan te tekenen als inhoud in hun ogen onterecht door een platform wordt verwijderd. Echter, door hun algemene voorwaarden aan te scherpen, kunnen platforms discussies of iets al dan niet terecht is verwijderd in de kiem smoren, waarmee hun risico op aansprakelijkheid wordt beperkt maar daarmee mogelijk ook de vrijheid van meningsuiting.

Naar verwachting zullen het Europees Parlement en de Lidstaten deze maand in conclaaf gaan om tot een akkoord over de definitieve tekst te komen.

,

Considerati_Julius
Julius Witteveen

Senior adviseur Public Affairs

Gerelateerde blogs

Brits parlementslid geschokt over luchtfoto’s door drones

Barones O’Cathain, een lid van het Britse Digital Skills Committee, heeft tijdens een vergadering...

Lees meer

Kabinet gaat in op de privacyaspecten van drones

Deze week heeft het kabinet zijn standpunt omtrent drones gepubliceerd. Drones zijn onbemande...

Lees meer

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Zie ons privacy statement.