Adviesraden onderstrepen noodzaak ‘tech-visie’

Terug naar articles

15 March, 2017

Noodzaak Tech-visie | Considerati

Onlangs schreven wij dat het de politiek ontbreekt aan een coherente visie over de impact van technologie en digitalisering op de samenleving. Inmiddels zijn diverse adviesraden van de overheid tot dezelfde conclusie gekomen.

Zo kwamen de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI), José van Dijck van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) de Sociaal Economische Raad (SER), de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), het Clingendael Instituut en het Rathenau allen met rapporten, verkenningen en aanbevelingen op het gebied van technologie, digitalisering en cybersecurity.

10 maart volgde de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur met een handreiking ‘Technologie op waarde schatten’. In het rapport schetsen zij – vanuit verschillende invalshoeken – een beeld van ingrijpende maatschappelijke veranderingen, onzekerheid bij belanghebbenden en complexe uitdagingen voor de wetgever als gevolg van technologische ontwikkelingen.

Weliswaar beschikt Nederland over een goede uitgangspositie – zo lopen we voorop in de kwaliteit en veiligheid van de digitale infrastructuur, waardoor internationale bedrijven zich hier graag vestigen – en kan minstens een kwart onze economische groei aan digitalisering worden toegeschreven (bron: EZ).

Toch wijzen de adviesraden op de noodzaak dat overheid en politiek meer oog hebben voor de invloed van digitalisering en technologie op de samenleving. Naast een structurele visie op technologie, adviseren de commissies om concrete stappen te zetten, zoals investeren in kennis en capaciteit, nationale maatregelen op het gebied van cyber-security nemen en (wettelijke) ruimte maken voor het faciliteren van innovatie.

De rapporten laten zien dat – hoewel onderbelicht in de verkiezingscampagnes – er een toenemende maatschappelijke belangstelling is voor het thema. De reeks rapporten en adviezen vormen een aansporing voor het nieuwe kabinet om zich intensiever met de impact van technologie op de samenleving te bemoeien. De vraag is nu, wanneer pakt de politiek deze handschoen op?

Maaike van Vliet

Marketing & Communicatie manager

Gerelateerde blogs

Visie van politiek partijen op technologie | Considerati

Verkiezingsmoe? Op naar 2018!

Na de Tweede Kamerverkiezingen van afgelopen maand, lijkt het alsof het spel rondom de...

Lees meer

Hoe staat het met Europa’s digitale ambities? | Considerati

Hoe staat het met Europa’s digitale ambities?

Hoe succesvol is de Digital Single Market? Twee jaar na de publicatie van de Europese ‘Digital...

Lees meer

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Zie ons privacy statement.