Het krachtenveld waarin uw bedrijf opereert verandert continu. U wilt een goede relatie met overheden, politici en andere stakeholders die invloed hebben op uw positie in de samenleving. Wij geven inzicht in uw stakeholderomgeving, adviseren over op te bouwen relaties en coalities en helpen in de contacten met stakeholders. Zo kunt u zich focussen op de relatie zelf.