U opereert in een dynamische omgeving, waarbij u geconfronteerd wordt met allerlei issues die uw reputatie of bedrijfsvoering kunnen schaden. Door het tijdig inschatten van de impact van een issue herkent u bedrijfsrisico’s eerder. Onze public affairs adviseurs helpen u bij het beperken van het issue en het opzetten van een dialoog met stakeholders.