Wilt u privacy als breder onderwerp in uw organisatie beleggen, maar weet u niet hoe? Of hebt u privacy al als onderwerp in uw organisatie belegd en wilt u weten hoe goed uw aanpak heeft gewerkt? Bent u zich bewust van de gegevens die u verwerkt, de gevoeligheid daarvan en de risico’s die aan de verwerking kleven? De Privacy Maturity Scan biedt de antwoorden op deze vragen.

Wanneer u het interne privacy beleid van uw organisatie wilt optimaliseren, is het belangrijk eerst een goed beeld te hebben van de wijze waarop privacy als breder onderwerp binnen uw organisatie is belegd. Een dergelijk inzicht verkrijgt u door een privacy maturity scan te laten uitvoeren. Een privacy maturity scan geeft inzicht in het interne, overkoepelende privacybeleid van uw organisatie.

Privacy Maturity Scan: wat is het?

Aan de hand van een uitgebreide vragenlijst scoort Considerati de volwassenheid van uw organisatie op acht verschillende elementen. De resultaten van de scan worden gepresenteerd in een overzichtelijke heat map en radar chart. Per onderdeel wordt een toelichting gegeven en worden verbeterstappen geformuleerd. Op basis daarvan ziet uw organisatie direct wat haar niveau van volwassenheid is en waar risico’s liggen voor wat betreft de uitvoering en handhaving van privacywetgeving.

De maturity scan is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en desbetreffende Uitvoeringswet. Door het doen van de Privacy Maturity Scan krijgt uw organisatie een beeld van in hoeverre zij reeds aan het normenkader van de AVG voldoet. Echter, de maturity scan van Considerati is breder dan de AVG en omvat ook allerlei best practices op privacy governance en compliance gebied.

Het Privacy Maturity Model

Het Privacy Maturity Model begint met een nulmeting van uw privacy maturity. Met deze nulmeting wordt direct inzichtelijk waar verbetering noodzakelijk of wenselijk is (gap analysis). De acht elementen geven daarbij een duidelijk raamwerk voor het invullen van concrete acties. Voor al deze elementen kan Considerati uw organisatie bijstaan met praktisch advies, procedures, procesbegeleiding, workshops, overeenkomsten enzovoort.

Door de Privacy Maturity Scan na een vastgestelde periode nogmaals uit te voeren wordt meteen inzichtelijk hoe uw organisatie zich heeft verbeterd op het gebied van privacy maturity.

Meer hierover weten?

Bart Schermer

Chief Knowledge Officer

Iris Koetsenruijter

Senior Juridisch Adviseur