Wanneer u nieuwe diensten of producten ontwikkeld die gebruik maken van persoonsgegevens, is het raadzaam de privacy-aspecten die aan die dienst of dat product zijn verbonden in kaart te brengen. Dit kan door middel van een Privacy Impact Assessment (PIA).

Considerati doet PIA’s op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten en best practices. Zo krijgt u gegarandeerd een helder beeld van uw risico’s met het oog op privacy en databescherming. De resultaten van de scan worden vervolgens gekoppeld aan heldere verbeterpunten. Vanaf 2018 wordt met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) het uitvoeren van een Privacy Impact Assessment in veel gevallen verplicht.

Privacy Impact Assessment: Wanneer?

Wanneer u een Privacy Impact Assessment in een vroeg stadium van het ontwerpproces uitvoert, kunt u de resultaten gebruiken om eventuele benodigde aanpassingen tijdig uit te voeren, voordat eventueel gevonden risico’s zich verwezenlijken, bijvoorbeeld bij profiling, big data, drones of behavioral targeting.

Hoe eerder u een PIA laat uitvoeren, hoe meer kosten u bespaart. Het aanpassen van een idee is immers goedkoper dan het aanpassen van een product. Hiermee geeft u daarnaast invulling aan het ‘Privacy by Design’ (PbD) principe: een uitgangspunt van de AVG.

Reeds een product of dienst ontwikkeld, maar benieuwd naar de privacy risico’s? Een PIA kan ook in een later stadium van ontwikkeling veel meerwaarde bieden. Veel diensten en producten worden immers steeds verder doorontwikkeld. Dit geeft u ook ruimte om reeds bestaande privacy risico’s alsnog door middel van aanpassingen in het product of de dienst te verhelpen. Doordat u eventuele aanpassingen aan uw product of dienst alsnog kunt uitvoeren, kunt u compliance met de privacywetgeving bevorderen en non-compliance risico’s voorkomen.

Waarom een PIA?

Met het uitvoeren van een PIA verkrijgt u inzicht in de privacyrisico’s van een nieuwe dienst of een nieuw product. Maar ook het hergebruik van reeds verwerkte data voor nieuwe toepassingen is een voorbeeld waarvoor een PIA een duidelijk inzicht geeft aan de betrokken risico’s.

De PIA van Considerati is speciaal ontwikkeld om u een uitgebreid overzicht te geven van alle privacy risico’s die aan uw nieuwe product of nieuwe dienst kleven en is compatibel met Europese standaarden en het Toetsmodel Privacy Impact Assessment voor Rijksdiensten.

Met behulp van een PIA geven de privacy experts van Considerati u inzicht in hoe u uw producten of diensten verder kunt verbeteren met het oog op privacy en gegevensbescherming. Onze privacy consultants denken met u mee hoe u het meeste uit uw product of dienst kunt halen, terwijl tegelijkertijd het privacy belang van betrokkenen wordt gewaarborgd.

Zie ook onze Factsheet Privacy Impact Assessment.

 

Meer hierover weten?

Iris Tasevski

Juridisch Adviseur