U verwerkt persoonsgegevens in het kader van uw dienstverlening, maar weet niet of u daarbij voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)? Doe dan een privacy compliance check!

Met onze privacy compliance check krijgt u direct inzicht in uw huidige compliance niveau, de sterke en zwakke punten van uw privacybeleid en duidelijke aanknopingspunten voor verbeteringen.

Privacy Compliance: Inzicht in uw huidige compliance niveau

Bij een juridische privacy compliance check (ook wel “privacy audit” genoemd) gaan onze privacy experts na in hoeverre uw organisatie, dienst of product aan alle relevante aspecten van de AVG voldoet.

Ook specifieke aanverwante wet- en regelgeving op het gebied van privacy en dataprotectie die op uw sector van toepassing is wordt meegenomen. Zo heeft u een volledig overzicht, ook van de blinde vlekken op privacy compliance voor uw organisatie.

De resultaten van de compliance check worden in een overzichtelijke rapportage gepresenteerd. Ook worden daarin punten ter verbetering aangedragen.

De privacy consultants van Considerati denken met u mee over uw huidige risico’s en hoe u de aangedragen punten ter verbetering op praktische wijze in uw organisatie kunt invullen. Hierbij denken we mee met uw organisatie; wat wilt u bereiken met de persoonsgegevens die u verwerkt en hoe kan dit op een wijze die voldoet aan de vereisten die privacywetgeving stelt? Zo haalt u het maximale uit uw data met de minimale risico’s.

Privacy Compliance voordelen

Duidelijkheid over uw niveau van compliance kan grote voordelen voor uw organisatie opleveren:

  • U kunt uw risico’s beter inschatten;
  • Uw stakeholders beter te woord staan over de wijze waarop u aan wet- en regelgeving voldoet;
  • Duidelijker prioriteren op de onderdelen die u wilt verbeteren.

De “quick wins” en grotere aanpassingen worden voor u uiteengezet en kunnen worden vertaald naar een roadmap voor uw organisatie.

Meer hierover weten?

Iris Tasevski

Juridisch Adviseur