Soms kan het handig zijn om tussen organisaties persoonsgegevens uit te wisselen, bijvoorbeeld in samenwerkingsverbanden. Een dergelijke gegevensdeling is echter slechts onder strenge voorwaarden toegestaan. De juristen van Considerati hebben veel ervaring met het inrichten van een systeem waarbinnen gegevensdeling mogelijk én privacy compliant is.

Gegevensdeling in samenwerkingsverbanden: waarom privacy advies?

U heeft als organisatie wellicht uw eigen privacybeleid goed op orde en vraagt zich dan ook af waarom het nodig is om bij het aangaan van een samenwerkingsverband omtrent gegevensdeling wederom privacy advies in te winnen. Het systeem en de onderdelen die u samen met anderen opzet behoren echter óók aan de wet te voldoen. Vaak worden in samenwerkingsverbanden gevoelige gegevens gedeeld. Daarom is het verstandig om bijvoorbeeld na te denken over:

  • welke gegevens gedeeld mogen worden;
  • welke gegevens met welke partner gedeeld mogen worden;
  • wanneer de persoonsgegevens worden gedeeld;
  • waar de gegevens worden opgeslagen, als ze al mogen worden opgeslagen;
  • wie de verantwoordelijke(n) is(zijn) bij het delen van gegevens;
  • wie naar de buitenwereld toe het aanspreekpunt is voor de verwerking.

Wij helpen u graag bij het beantwoorden van deze vragen, adviseren u over uw mogelijkheden en de afspraken die u met de andere partijen in het samenwerkingsverband hierover moet maken.

De ervaring van Considerati

Considerati heeft jarenlange ervaring met zowel het adviseren bij als het opzetten van samenwerkingsverbanden, inclusief samenwerkingsverbanden tussen publieke en private partijen. De resultaten van onze toets op verschillende aspecten van de door u voorgenomen gegevensdeling aan privacy wet- en regelgeving worden in een overzichtelijk document gepresenteerd.

Ook geven wij aanbevelingen over hoe u de gegevensdeling optimaal inricht of verder optimaliseert. Vragen over de verdeling van aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid en externe communicatie worden hierbij uitgebreid onder de loep genomen. Onze advisering begint met een analyse van het project, het vaststellen van de verschillende rollen en verantwoordelijkheden en het identificeren van de risico’s.

Daarna bezien we samen met u hoe de gegevensdeling moet worden ingericht, hoe de verschillende aspecten moeten worden vastgelegd en adviseren wij u over de aspecten die voor u de grootste risico’s behelzen.

Samenwerkingsverbanden zijn vaak onderhevig aan veel maatwerk, willen alle partijen aan privacy wet- en regelgeving voldoen. Wij zorgen er samen met u voor dat u de beste uitgangspositie heeft en u op de juiste wijze invulling geeft aan de verschillende privacyaspecten die bij het samenwerkingsverband zijn gemoeid.

Meer hierover weten?

Nathalie Falot

Senior Juridisch Adviseur