Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een andere partij, zal deze partij in veel gevallen als ‘bewerker’ in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) kunnen worden aangemerkt.

De Wbp verlangt van de verantwoordelijke dat hij afspraken maakt met een bewerker over de wijze waarop de persoonsgegevens door de bewerker mogen worden verwerkt. Considerati kan u helpen bij het opstellen van een bewerkersovereenkomst. Onze experts hebben veel ervaring met het maatwerk dat hierbij komt kijken.

Bewerkersovereenkomsten: waarom?

Bij het verwerken van persoonsgegevens maken veel partijen gebruik van een externe dienstverlener voor het verwerken van deze persoonsgegevens. “Verwerken” is een breed begrip, het kan gaan van gegevens inzien en opslaan tot gegevens bijwerken en vernietigen.

De partij die gegevens verwerkt ten behoeve van een verantwoordelijke is aan te merken als bewerker in de zin van Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De wet verplicht een verantwoordelijke om afspraken over de gegevensverwerking door de bewerker vast te leggen, dit wordt veelal gedaan in een bewerkersovereenkomst.

Naast dat het verplicht is, is een bewerkersovereenkomst ook zeer nuttig. Met de bewerkersovereenkomst schept u duidelijkheid over bijvoorbeeld informatiebeveiliging bij de bewerker en de handelswijze van de bewerker na een datalek, maar kunt u ook uw aansprakelijkheidsverdeling regelen. Dat is van belang omdat de verantwoordelijke op grond van de Wet meldplicht datalekken tevens aansprakelijk wordt gehouden voor datalekken bij de bewerker.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming kan door de toezichthouder een boete van maximaal 10 miljoen euro of 2% van de jaarlijkse omzet worden opgelegd bij het ontbreken van afspraken tussen een verantwoordelijke en een bewerker. Het is dus verstandig om als organisatie op deze nieuwe wetgeving te anticiperen.

Wanneer u, als verantwoordelijke, een nieuwe bewerker voor uw verwerkingen gaat inschakelen of opnieuw gaat onderhandelen over uw bestaande bewerkersovereenkomst, is het aan te raden de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hierin reeds mee te nemen.

Zie ook onze factsheet Bewerkersovereenkomst.

Meer hierover weten?

Nathalie Falot

Senior Juridisch Adviseur

Iris Tasevski

Juridisch Adviseur