Als online dienstverlener of Internet Service Provider (ISP) wordt u waarschijnlijk vaak geconfronteerd met verzoeken om bepaalde informatie offline te halen. Notice and Takedown is een instrument dat veelvuldig wordt toegepast en waarvan vaak wordt verwacht dat u het volgt. Tussenpersonen wanen zich hierdoor veelal tussen twee aansprakelijkheidsvuren.

Wanneer is content onmiskenbaar onrechtmatig en moet u het verwijderen? En wat als u onterecht de content van een legitieme gebruiker verwijdert? Onze juridische experts hebben veel ervaring met het opstellen van Notice and Takedown (NTD) procedures en het beoordelen van NTD-verzoeken.

Notice and Takedown: wat en waarom?

Als ISP kan het voorkomen dat uw dienst of applicatie gebruikt wordt voor het verspreiden of opslaan van auteursrecht-schendend of strafrechtelijk verboden materiaal. Het hebben van een goede Notice & Takedown strategie is cruciaal om aansprakelijkheid voor dit materiaal te voorkomen.

Een NTD-beleid zorgt ervoor dat u een belanghebbende of autoriteit de kans geeft u op de hoogte te stellen van een schending, waarna deze direct kan worden verholpen. Hiermee voorkomt u financiële schade en reputatieschade.

Daarnaast dient een goed beleid omtrent Notice and Takedown met voldoende waarborgen voor uw gebruikers te worden omkleed, zodat u materiaal niet onterecht verwijderd en daarmee aansprakelijk wordt gesteld voor de schade die daaruit voortvloeit voor uw gebruikers.

Expertise van Considerati

Considerati stelt voor veel grote, bekende (internationale) tussenpersonen Notice and Takedown-procedures op. Daarnaast helpt Considerati ook bij de beoordeling van verzoeken van derden om content te verwijderen.

Considerati kan u dus zeer goed helpen bij het opstellen van een Notice-and-Takedown-procedure én kan uw organisatie door middel van bijvoorbeeld een workshop voorzien in praktische handvatten bij de beoordeling van onrechtmatigheid van content. Zo minimaliseert u het risico om aansprakelijk gesteld te worden door derden wegens het ten onrechte

Meer hierover weten?

Nathalie Falot

Senior Juridisch Adviseur