Privacy statement

Dit privacy statement betreft de verwerking van persoonsgegevens via www.considerati.com en haar sub-domeinen:

verder: Website(s)

Considerati B.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Wbp. Onze contactgegevens zijn:

Considerati B.V.
Postbus 76949
1070 KE Amsterdam
Tel: 020-737 0069
Mail: info@considerati.com

Considerati respecteert de privacy van alle bezoekers aan onze Website(s). Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het tonen van de Website(s) en de daarop aangeboden diensten. Daarnaast bieden wij een aantal diensten aan waarvoor het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is, te weten een contactformulier, een mogelijkheid tot inschrijven tot onze Data Protection Officer-opleiding, een mogelijkheid tot inschrijving voor onze nieuwsbrief en de mogelijkheid tot het downloaden van documenten. Voor het gebruik van cookies op onze Website(s), zie ons cookie statement.

Via deze websites verzamelde persoonsgegevens worden conform de Wet bescherming persoonsgegevens verwerkt. Middels dit Privacy Statement wil Considerati u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens door Considerati via onze Website(s). Neem voor vragen gerust contact op via hierboven vermelde contactgegevens.

Welke gegevens verzamelen wij?

Considerati verzamelt in principe geen persoonsgegevens, tenzij u deze aan ons verstrekt via het contactformulier op deze website, wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, wanneer u uw gegevens aan ons verstrekt middels het inschrijfformulier voor de Data Protection Officer-opleiding of wanneer u een factsheet of whitepaper downloadt. In deze gevallen verzamelen wij uitsluitend de volgende persoonsgegevens:

Voor het gebruik van het contactformulier, danwel bepaalde factsheets of whitepapers wilt downloaden, vragen wij u de volgende gegevens te verstrekken:

  • Titel
  • Naam
  • Organisatie
  • E-mailadres

Daarnaast kunt u uw telefoonnummer en functieomschrijving aan ons verstrekken. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitende om uw contactaanvraag c.q. downloadaanvraag van passende reactie te voorzien.

Voor de inschrijving voor de nieuwsbrief vragen wij u uw naam en e-mailadres te verstrekken, opdat wij u periodiek onze nieuwsbrief en vergelijkbare informatie kunnen toesturen. U kunt altijd gebruik maken van de uitschrijf-mogelijkheid onderaan iedere nieuwsbrief wanneer u deze informatie niet langer wenst te ontvangen.

Voor de inschrijving van de Data Protection Opleiding door middel van het inschrijfformulier op www.dataprotectionofficers.com zijn de volgende persoonsgegevens noodzakelijk:

  • Uw voornaam
  • Uw achternaam
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw organisatie-gegevens

Cookies

Deze websites maken daarnaast gebruik van cookies. In sommige gevallen stelt de wet cookiegebruik gelijk met de verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens die door middel van de cookies op onze websites zijn verzameld worden alleen gebruikt voor het leveren van de diensten op deze websites en voor analytische doeleinden. Voor meer informatie over het gebruik van cookies, zie onze cookie policy.

Waarvoor worden de op www.considerati.com verzamelde persoonsgegevens gebruikt?

De persoonsgegevens die wij via onze Website(s) verzamelen worden alleen gebruikt voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt. Zo zullen wij uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor het leveren van de nieuwsbrief wanneer u zich daarvoor heeft aangemeld. Wanneer u gebruik heeft gemaakt van ons contactformulier of een document downloadt, zullen wij uw persoonsgegevens alleen gebruiken om contact met u op te nemen, vragen te beantwoorden of de gevraagde documenten beschikbaar te stellen. Wanneer u persoonsgegevens verstrekt voor het downloaden van documenten kunnen deze gegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen over het gevraagde document.

Waarvoor worden de op www.dataprotectionofficers.com en www.dataprotectionofficers.eu verzamelde persoonsgegevens gebruikt?

De persoonsgegevens die wij via de domeinen www.dataprotectionofficers.com en www.dataprotectionofficers.eu verzamelen worden alleen gebruikt voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt. Wij zullen deze gegevens die u middels het invullen en opsturen van het inschrijfformulier aan ons verstrekt, gebruiken voor het registreren van uw inschrijving voor de Data Protection Officer-opleiding. Wanneer uw inschrijving is bevestigd zullen wij de gegevens gebruiken om de inschrijving te finaliseren, contact met u op te nemen, vragen te beantwoorden of documenten beschikbaar te stellen.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Wanneer u zich heeft ingeschreven voor de Data Protection Officer-opleiding worden uw gegevens bewaard zo lang zij noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten of voor zo lang wij een dienst-relatie met u hebben. Na afloop van deze dienstrelatie worden uw persoonsgegevens maximaal drie jaar in identificeerbare vorm en daaropvolgend maximaal vijf jaar in geanonimiseerde vorm bewaard.

Wanneer u uw persoonsgegevens heeft verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden uw persoonsgegevens bewaard voor zolang u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief zullen uw persoonsgegevens direct worden vernietigd.

Wanneer uw persoonsgegevens via het contactformulier zijn ontvangen zullen wij deze bewaren voor zolang deze nodig zijn voor de uitvoering van de dienst of voor zolang wij een dienst-relatie met u hebben. Na afloop van deze dienstrelatie worden uw persoonsgegevens maximaal één jaar in identificeerbare vorm en daaropvolgend maximaal drie jaar in geanonimiseerde vorm bewaard. Contactgegevens die wij verkrijgen bij het downloaden van documenten worden maximaal zes maanden bewaard.

Worden mijn persoonsgegevens beveiligd?

Considerati hecht veel waarde aan uw privacy. Wij nemen daarom beveiligingsmaatregelen om diefstal, verlies of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij werken onder meer met beveiligde verbindingen en waar nodig met versleutelde communicatie. Daarnaast nemen wij maatregelen met betrekking tot fysieke en logische toegangsbeveiliging.

Worden mijn persoonsgegevens verstrekt aan derden?

Considerati zal uw persoonsgegevens nooit verkopen aan derden. Considerati zal uw persoonsgegevens ook niet verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld op grond van een rechtmatige vordering van bevoegde autoriteiten en behoudens de gevallen wanneer wij gebruik maken van bewerkers of derden-dienstverleners.

Derden-dienstverleners

Considerati kan gebruik maken van derden voor het verlenen van bepaalde diensten.

Waar kan ik een verzoek indienen om mijn persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen?

U kunt een verzoek tot inzage in de door Considerati via haar Website(s) over u verzamelde persoonsgegevens indienen door het sturen van een e-mail naar info@considerati.com. Ter controle van uw identiteit vraagt Considerati u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen waarbij uw pasfoto en BSN-nummer onzichtbaar zijn gemaakt. Naar aanleiding van dit inzageverzoek kunt u Considerati verzoeken uw persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen.

Dit beleid is opgesteld in maart 2014 en voor het laatst gewijzigd in maart 2017. Wanneer Considerati wijzigen doorvoert in de manier waarop met via deze websites verzamelde persoonsgegevens wordt omgegaan, zal dit via een wijziging in het privacy statement bekend worden gemaakt. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u op de hoogte stellen via e-mail. 

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 02 maart 2017.

Cookie beleid

In dit document willen wij u informeren over het gebruik van cookies op de websites van Considerati B.V. Het betreft meer specifiek het gebruik van cookies op het domein www.considerati.com en de sub-domeinen:

verder: Website(s)

Zoals de meeste websites, gebruiken ook onze Website(s) technologieën die kleine databestanden plaatsen op uw computer, tablet of mobiele telefoon. Door deze kleine bestandjes kunnen wij bepaalde informatie over u onthouden, zoals uw taalinstellingen, maar ook bepaalde informatie voor analytische doeleinden opslaan. De Website(s) van Considerati maken alleen gebruik van cookies voor technische en analytische doeleinden.

Voor meer informatie over cookies en soortgelijke technologieën in het algemeen, zie http://www.allaboutcookies.org.

Wanneer u het gebruik van cookies niet wilt toestaan, danwel bepaalde cookies wilt verwijderen, kunt u gebruik maken van de hulpmiddelen die in de meeste commerciële browsers beschikbaar zijn. De voorkeuren zullen voor elke browser die u gebruikt apart moeten worden ingesteld en verschillende browsers bieden verschillende functionaliteiten en opties.

De cookies die wij op de verschillende Website(s) gebruiken zijn:

Google Analytics

Deze cookies wordt gebruikt voor Google Analytics, waarmee wij analytische data over de Website(s) kunnen verzamelen, zoals het aantal bezoekers, de duur van een bezoek en de gemiddelde duur per pagina.

Google Tag Manager

Met deze cookie worden de tags op de Website(s) beheerd en ingezet. Deze cookie maakt het onder meer mogelijk om Google Analytics te plaatsen en blogs te delen via social media.

Voor vragen over ons cookiebeleid kunt u altijd contact opnemen via info@considerati.com.

 

Dit cookie beleid is voor het laatst gewijzigd op 2 maart 2017

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Zie ons privacy statement.