Privacy statement

Privacy Statement

Dit privacy statement betreft de verwerking van persoonsgegevens via www.considerati.com.

Considerati respecteert de privacy van alle bezoekers aan onze website. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het tonen van deze website en de daarop aangeboden diensten. Daarnaast bieden wij een aantal diensten aan waarvoor het gebruik van persoonsgegevens noodzakelijk is, te weten een contactformulier, een mogelijkheid tot inschrijving voor onze nieuwsbrief en de mogelijkheid tot het downloaden van documenten. In enkele gevallen maken wij gebruik van de diensten van derden, zoals aanmelder.nl voor evenementregistratie.

Via deze website verzamelde persoonsgegevens worden conform de Wet bescherming persoonsgegevens verwerkt.

Welke gegevens verzamelen wij?

Considerati verzamelt in principe geen persoonsgegevens, tenzij u deze aan ons verstrekt via het contactformulier op deze website, wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of wanneer u een document downloadt. In deze gevallen verzamelen wij uitsluitend de volgende persoonsgegevens:

  • Uw geslacht
  • Uw voornaam
  • Uw achternaam
  • Uw telefoonnummer (wanneer u dit verstrekt)
  • Uw e-mailadres

Verder vragen wij u naar het bedrijf waar u aan bent verbonden en eventueel uw functie.

Deze website maakt daarnaast gebruik van cookies. In sommige gevallen stelt de wet cookiegebruik gelijk met de verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens die door middel van de cookies op onze website zijn verzameld worden alleen gebruikt voor het leveren van de diensten op de website en voor analytische doeleinden. Voor meer informatie over het gebruik van cookies, zie onze cookie policy onderaan deze pagina.

Waarvoor worden de op www.considerati.com verzamelde persoonsgegevens gebruikt?

De persoonsgegevens die wij via www.considerati.com verzamelen worden alleen gebruikt voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt. Zo zullen wij uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor het leveren van de nieuwsbrief wanneer u zich daarvoor heeft aangemeld. Wanneer u gebruik heeft gemaakt van ons contactformulier of een document downloadt, zullen wij uw persoonsgegevens alleen gebruiken om contact met u op te nemen, vragen te beantwoorden of de gevraagde documenten beschikbaar te stellen. Wanneer u persoonsgegevens verstrekt voor het downloaden van documenten kunnen deze gegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen over het gevraagde document.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Wanneer u uw persoonsgegevens heeft verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden uw persoonsgegevens bewaard voor zolang u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief zullen uw persoonsgegevens direct worden vernietigd.

Wanneer uw persoonsgegevens via het contactformulier zijn ontvangen zullen wij deze bewaren voor zolang deze nodig zijn voor de uitvoering van de dienst of voor zolang wij een dienst-relatie met u hebben. Na afloop van deze dienstrelatie worden uw persoonsgegevens maximaal één jaar in identificeerbare vorm en daaropvolgend maximaal drie jaar in geanonimiseerde vorm bewaard. Contactgegevens die wij verkrijgen bij het downloaden van documenten worden maximaal zes maanden bewaard.

Worden mijn persoonsgegevens beveiligd?

Considerati hecht veel waarde aan uw privacy. Wij nemen daarom beveiligingsmaatregelen om diefstal, verlies of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij werken met beveiligde verbindingen en waar nodig met versleutelde communicatie.

Worden mijn persoonsgegevens verstrekt aan derden?

Considerati zal uw persoonsgegevens nooit verkopen aan derden. Considerati zal uw persoonsgegevens ook niet verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld op grond van een rechtmatige vordering van bevoegde autoriteiten en behoudens de gevallen wanneer wij gebruik maken van bewerkers of derden-dienstverleners.

Derden-dienstverleners

Considerati kan gebruik maken van derden voor het verlenen van bepaalde diensten. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van aanmelder.nl voor evenementregistratie. Voor meer informatie over hoe aanmelder.nl in haar rol als verantwoordelijke met uw gegevens omgaat, zie het privacybeleid van aanmelder.nl.   

Waar kan ik een verzoek indienen om mijn persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen?

U kunt een verzoek tot inzage in de door Considerati over u verzamelde persoonsgegevens indienen via info@considerati.com. Ter controle van uw identiteit vraagt Considerati u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen waarbij uw pasfoto en BSN-nummer onzichtbaar zijn gemaakt. Naar aanleiding van dit inzageverzoek kunt u Considerati verzoeken uw persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via www.considerati.com?

www.considerati.com wordt beheerd door Considerati B.V. Considerati B.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Wbp. Onze contactgegevens zijn:

Considerati B.V.
Postbus 76949
1070 KE Amsterdam
Tel: 020-737 0069
Mail: info@considerati.com

Dit beleid is opgesteld in maart 2014 en voor het laatst gewijzigd in januari 2017. Wanneer Considerati wijzigen doorvoert in de manier waarop met via deze website verzamelde persoonsgegevens wordt omgegaan, zal dit via een wijziging in het privacy statement bekend worden gemaakt. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u op de hoogte stellen via e-mail. 

Cookie beleid

De website www.considerati.com maakt gebruik cookies voor technische en analytische doeleinden. De cookies die wij gebruiken zijn:

 

Google Analytics

Deze cookies wordt gebruikt voor Google Analytics, waarmee wij analytische data over de website kunnen verzamelen, zoals het aantal bezoekers, de duur van een bezoek en de gemiddelde duur per pagina.

Google Tag Manager

Met deze cookie worden de tags op de website beheerd en ingezet.

Cookie Compliance

Deze cookie helpt bij het voldoen aan nieuwe Europese cookie regelgeving

 

Dit cookie beleid is voor het laatst gewijzigd op 2 februari 2017

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Zie ons privacy statement.