Over Iris

Iris is gespecialiseerd in compliance en de bescherming van persoonsgegevens. Als juriste met begrip van IT helpt zij zowel publieke als private organisaties met het inrichten en realiseren van privacy governance en privacy compliance. Door haar ruime ervaring binnen diverse organisaties is zij in staat hier op een praktische en werkbare manier vorm aan te geven, rekening houdend met de verschillende belangen die binnen een organisatie spelen. Iris heeft privacy expertise op het terrein van zorg, veiligheid, mobiliteit en nutsvoorzieningen. In voorgaande jaren is zij werkzaam geweest op het gebied van keteninformatisering en identiteitsmanagement. In dit kader heeft zij onder meer geadviseerd over vraagstukken van elektronisch (bestuurlijk) berichtenverkeer en procedures, zoals t.a.v. de omgang met persoonsgegevens, de archiefplichten en de betekenis van (bestuurlijke) zorgvuldigheidseisen in de praktijk.

Iris Koetsenruijter Senior Juridisch Adviseur

Een afspraak maken?

Neem contact met me op

Neem contact op met mij