Over Helma

Helma is sinds 1 mei 2018 coördinator Education bij Considerati. Zij is hiervoor ruim 7 jaar werkzaam geweest als coördinator Frontoffice bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de toezichthouder op het gebied van de privacywetgeving. Zij heeft telefonisch en schriftelijk voorlichting gegeven aan publieke en private organisaties, daarnaast heeft zij klachten behandeld over mogelijke privacy schendingen.

Helma de Bie Coördinator Education

Een afspraak maken?

Neem contact met me op

Neem contact op met mij