Considerati is het juridisch en public affairs adviesbureau voor de digitale wereld. Organisaties vernieuwen continu door inzet van nieuwe technologie en slimmer gebruik van data. Considerati helpt technologie- en datagedreven organisaties om hun doelen binnen de kaders van de wet en met maatschappelijk draagvlak te realiseren. Wij versterken uw organisatie door op een praktische manier met u mee te denken en te adviseren bij vraagstukken waar wetgeving en publieke opinie nog volop in ontwikkeling zijn.

Juridisch adviseurs voor privacy en dataprotectie

Het juridische team van Considerati is gespecialiseerd in hoogwaardig en pragmatisch juridisch advies op privacy, databescherming en gerelateerde onderwerpen zoals cyber security en aansprakelijkheid van tussenpersonen. Onze adviseurs helpen technologie- en datagedreven bedrijven en overheden bij het realiseren van hun doelen door het zorgvuldig inrichten van dataprocessen, het op verantwoordelijke wijze verwerken van data en het voldoen aan wet- en regelgeving.

Public affairs adviseurs voor technologie- en datagedreven bedrijven

Het public affairs team van Considerati adviseert en ondersteunt nationale en internationale technologie- en datagedreven bedrijven met hun positionering en belangenbehartiging richting overheid, politici en andere stakeholders. Door onze jarenlange ervaring met public affairs voor innovatieve bedrijven, onze inhoudelijke expertise en de toegang tot een uitgebreid netwerk van belanghebbenden helpen wij bij het versterken van de license to operate van uw bedrijf.

Considerati is uw trusted advisor

Considerati heeft jarenlange ervaring in het adviseren van organisaties die op vooruitstrevende wijze gebruik maken van technologie en data. De partners van Considerati werken al meer dan tien jaar aan de juridische en maatschappelijke vraagstukken die voortvloeien uit de toepassing van technologie en data. Met onze unieke combinatie van juridisch en public affairs advies leggen wij de verbinding tussen compliance van uw organisatie en draagvlak bij uw stakeholders.

Wij helpen onze opdrachtgevers niet alleen met de juridische interpretatie en toepassing van wet- en regelgeving in hun organisatie. Wij helpen hen ook om te gaan met en invloed uit te oefenen op snel veranderende wetgeving en beleid. Considerati stelt daarbij de opdrachtgever centraal. Wij verdiepen ons in uw behoefte, werkwijze en business strategie, zodat ons advies maximaal hierop aansluit. Onze opdrachtgevers waarderen onze creatieve, pragmatische en klantgerichte oplossingen.