Met de introductie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt het aanstellen van een Data Protection Officer, of Privacy Officer, voor veel organisaties een verplichting. Maar ook al bent u niet wettelijk verplicht een DPO aan te stellen; het hebben van een DPO kan veel voordelen hebben voor uw organisatie. Wilt u een DPO in uw organisatie aanstellen, of bent u aangewezen om de rol van DPO binnen uw organisatie te vervullen? Dan is de Considerati DPO opleiding de ideale manier om u of uw werknemers op deze nieuwe functie voor te bereiden.

De DPO opleiding van Considerati kent de volgende leerdoelen en leerresultaten:

Leerresultaat

 • Aan het eind van de opleiding kan de cursist functioneren als zelfstandig Data Protection Officer (FG).
 • De cursist kent de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) / de Algemene Verordening gegevensbescherming (GDPR of AVG) en de ePrivacy wetgeving stellen aan een organisatie.
 • De cursist is in staat om een effectief privacy compliance programma op te zetten voor een organisatie en dit programma te beheren.

Leerdoelen

 • Het begrijpen van de logica van de Wbp / de AVG. Uitgebreide kennis van de verschillende elementen van het juridisch kader zoals grondslagen, doelbinding en verantwoordelijkheid. Het kunnen toepassen van de juridische eisen op de eigen verwerkingen
 • Het begrijpen van de materiële eisen die de Wbp / AVG stellen aan de zorgvuldige verwerking van gegevens en deze kunnen vertalen naar maatregelen voor de eigen organisatie
 • Het kunnen inschatten van privacyrisico’s van bedrijfsprocessen, producten en diensten en deze via technologie en organisatie adresseren.

Doelgroep

 • Bedrijfsjuristen
 • Compliance medewerkers
 • Risk managers
 • Security officers
 • Beleidsmedewerkers

Zie voor een uitgebreidere toelichting en een overzicht van de verschillende modules onze Flyer