Door Maarten Hoyng

Heersende onduidelijkheid

Een jaar na de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn er nog altijd onduidelijkheden en is er kritiek op de nieuwe privacywet. Belangenverenigingen MKB-Nederland en VNO-NCW schrijven in een brief aan de Tweede Kamer dat de AVG ‘te complex en vaag’ is voor MKB’ers en dat er onvoldoende balans is tussen privacy en andere belangen, zoals het tegengaan van fraude en de bescherming van de veiligheid van de werknemers.

Hulp bij privacy

Om aan de kritiek van organisaties die privacy of data niet als core business hebben tegemoet te komen, is de AP op 25 mei 2019 een nieuwe voorlichtingscampagne gestart met de naam ‘Wat betekent de privacywet voor jou(w bedrijf)?’. De campagne heeft als doel eenieder bewuster te maken van hun privacyrechten en het MKB tools en praktische tips te bieden om te voldoen aan de privacywet.

Op www.hulpbijprivacy.nl, de campagnewebsite van de AP, publiceert de Autoriteit maandelijks over wisselende thema’s betreffende de AVG. De eerste campagnemaand staat in het teken van de vraag ‘hoe faciliteer je als mkb-er de privacyrechten van je klanten?’. Specifiek wordt er ingezoomd op de rechten van betrokken betreffende het recht op vergetelheid, rectificatie en het inzagerecht.

De thema’s die in de komende maanden de revue passeren zijn:

  • Beveiliging van persoonsgegevens;
  • Verwerkersovereenkomsten;
  • Grondslagen voor verwerking van persoonsgegevens; en
  • Verwerking van gegevens van (zieke) werknemers.

Neem contact op

Heb je na het doornemen van de stukken van de AP nog steeds vragen? Of twijfel je over de interpretatie van de uitleg van de AP? Neem dan gerust contact met ons op. Kijk ook eens in onze brochure voor MKB’ers met tekst en uitleg over de (aanpak van de) AVG.