Wat betekenen de verkiezingsprogramma’s voor uw bedrijf?

Op weg naar de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 analyseert Considerati de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen op digitale economie, technologie en innovatie. Lees hier onze eerdere blogs over de gepubliceerde verkiezingsprogramma’s terug.

Uit de analyse van de programma’s van 50Plus, PVV, D66, GroenLinks, VVD, CDA, SP, ChristenUnie en PvdA blijkt dat technologie en digitale economie steeds vaker terugkomt in de plannen. Partijen hebben ieder op hun eigen manier aandacht voor digitaal en technologie, afhankelijk waar zij ideologisch staan in de driehoek innovatie & ondernemerschap, nationale veiligheid en privacy.

De digitalisering van de maatschappij zorgt er ook voor dat er binnen de partijprogramma’s steeds meer aandacht is voor onderwerpen als eHealth en een veranderende invulling van het onderwijs. Waar de nadruk ligt verschilt sterk van partij tot partij.

Maatschappelijke thema’s als zorg, veiligheid, sociale zekerheid en onderwijs hebben echter de overhand. Partijen nemen minder ruimte om de kansen van de interneteconomie expliciet te maken. Ook is er vaak beperkt aandacht voor de nieuwe maatschappelijke vraagstukken die verdere digitalisering met zich meebrengt. Van alle partijen heeft D66 de sterkste focus op technologie en digitaal. Waar de meeste partijen meer geld willen uittrekken voor innovatie, wil de PVV alle overheidsinvesteringen in innovatie schrappen.

Inmiddels hebben alle partijen de definitieve versies van hun verkiezingsprogramma’s gepresenteerd. Wilt u weten wat de plannen precies voor uw bedrijf betekenen of meer inzichten en achtergronden ontvangen over de programma’s en de politieke ontwikkelingen? Neem dan contact op met Bart Pegge.