Potentiële effecten van technische aannames in de Blockchain

Blockchain technologie is wellicht the next big thing, of slechts the next big hype. Het is dus geen wonder dat honderden toezichthouders, juristen, bankiers, consultants, filosofen en techneuten vanuit de hele wereld bij de Sydney Blockchain Workshops verzamelden om over deze technologie en de mogelijke impact daarvan op de maatschappij, te leren. Daarbij was ook aandacht voor de (on)mogelijkheid en (on)wenselijkheid om deze techniek te reguleren.  De techneuten experimenteren inmiddels met veel meer toepassingen dan alleen virtuele munteenheden – zoals Bitcoin – waarvoor de Blockchain technologie oorspronkelijk werd ontwikkeld. De relatief idealistische mentaliteit van de techneuten die de ontwikkeling van deze technologie drijven prikkelde mij om eens een blik op deze ontwikkeling te werpen.

Waar hebben we het over? De grootschalige ontwikkeling van Blockchain technologie begon met het paper “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System“, dat de gedistribueerde grootboek-achtige database introduceerde. In theorie is zijn door blockchain technologie transacties mogelijk waarbij de vertrouwde tussenpersoon – zoals een bank – overbodig is, wat leidde tot een opkomst van virtuele cryptografische munteenheden. Het lijkt er op dat deze technologie nog voor veel meer toepassing ingezet kan worden, zoals zelf-executerende contracten, intelligent en geautomatiseerd vermogensbeheer, participatieve besluitvormingsstructuren (pas op, politici!), en zelfs autonome en gedecentraliseerde organisaties.

De technologie lijkt nog in een beta-fase van ontwikkeling te zijn. Dit neemt niet weg dat veel jonge en slimme ingenieurs haast religieus werken aan verbeteringen van de technologie. Drijfveren zijn principes zoals “alles decentraliseren”, de wereld transparanter te maken, traditionele hiërarchieën te verzwakken terwijl informatieveiligheid en zekerheid wordt verbeterd. Zo is het Ethereum Project druk bezig met het bouwen van een verbeterd platform voor verdere innovatie, gebaseerd op de Blockchain technologie, terwijl bedrijven zoals Filament praktische industriële communicatie systemen ontwikkelen. Er lijken gigantisch veel potentiele toepassingen voor Blockchain technologie te zijn.

Niet iedereen deelt de techno-anarchistische (edoch kapitalistische) idealen om een computer-gemedieerde samenleving te ontwikkelen waar het gebrek aan gecentraliseerde controle een ingeprogrammeerde waarde is. Strikte innovatie-permissie wetgeving is inmiddels als voorgesteld in Californië en New York (met een focus op virtuele munteenheden), terwijl het VK meer stuurt op innovatie-vriendelijke zelfregulering. Het was moeilijk om tijdens de conferentie een goed beeld te krijgen van wat de aanwezige toezichthouders vonden van de colleges en panels over deze technologie. Een goeie bron om de juridische impact van deze technologie beter te begrijpen is het paper “Decentralized Blockchain Technology and the Rise of Lex Cryptographia” door Primavera di Filippi and Aaron Wright.

Een groep van zes niet-technici kwamen ook de hele week naar Sydney om de ethische en sociale impact van Blockchain technologie in kaart te brengen. Het werd ons al snel duidelijk dat er een aantal aannames en waarden zijn ingebouwd die mogelijke machtsevenwichten verschuiven en bestaande structuren ontwrichten. De techneuten benadrukten sterk dat zij hun uitvinden ten goede willen gebruiken en open staan voor vakoverschrijdende conversaties over de verdere ontwikkeling van de Blockchain. Het wordt belangrijk om deze open discussie te blijven voeren, om de impact van de technologie te bestuderen, en te onthouden van reactieve overregulering. De komende ethische analyse zal hopelijk de gesprekken tussen belanghebbenden zinvol structureren!

 

Bendert Zevenbergen Academic Liaison

Meer weten over dit onderwerp?

zevenbergen@considerati.com