Hoe staat het met Europa’s digitale ambities?

Hoe succesvol is de Digital Single Market? Twee jaar na de publicatie van de Europese ‘Digital Single Market Strategy’ verscheen woensdag 10 mei de mid-term review, waarin de Europese Commissie de balans opmaakt. De belangrijkste conclusie; het Europees Parlement en de lidstaten zijn nu aan zet.

Voor Europese tech-bedrijven is een open digitale markt essentieel. Dit geldt in het bijzonder voor de in Nederland gevestigde bedrijven. Door de uitstekende digitale infrastructuur is Nederland een populaire vestigingsplaats voor binnen- en buitenlandse tech-bedrijven. Een grote Europese afzetmarkt is cruciaal voor hun businessmodel. Helaas kunnen de echte vruchten van Nederland als digitale mainport nog niet worden geplukt door de gebrekkige transformatie naar een ‘digitale interne markt’.

Doelstellingen

Drie doelstellingen vormden in 2015 de inzet om als EU digitaal voorop te (gaan) lopen;

  • Betere toegang tot online goederen en diensten in heel Europa;
  • Gelijke voorwaarden voor alle digitale netwerken en innovatieve diensten;
  • Maximaal groeipotentieel voor de digitale economie.

Nieuwe richtlijnen en verordeningen

Sinds de publicatie van de strategie in 2015 is er hard gewerkt aan nieuwe wetgeving om de Europese digitale markt te openen. Helaas zorgen de onderlinge verschillen tussen lidstaten ervoor dat richtlijnen met betrekking tot bijvoorbeeld audiovisuele diensten of geo-blocking niet zo makkelijk kunnen worden geïmplementeerd. Waar een digitaal progressief land als Nederland sterk inzet op een open digitale markt, hechten anderen meer waarde aan het bewaken van hun eigen (digitale) grenzen.

Gezamenlijke brief

Nederland staat niet alleen in de ambitie voor een digitale interne markt. Minister Henk Kamp (Economische Zaken) heeft samen met gelijkgestemde collega’s een brief opgesteld aan de Europese Commissie met de oproep tot een vlotte en ambitieuze implementatie van de Digitale Interne Markt Strategie. Het is nu te hopen dat de stem van deze landen samen sterk genoeg is om de onderhandelingen over vastgelopen dossiers in een stroomversnelling te brengen.

Ests voorzitterschap

De Strategie schrijft voor dat in 2018 de Europese wetgeving zo ingericht zou moeten zijn dat alle kansen van de Digital Single Market optimaal benut kunnen worden. Met Estland als aankomend Europees voorzitter, een van de koplopers als het om digitaal beleid gaat, zal er in ieder geval meer nadruk komen te liggen op het digitale domein.

Kansen benutten

En nu? De digitale wereld verandert razendsnel. Gezien de snelheid waarmee de huidige maatregelen worden besproken, is de kans aanwezig dat deze alweer achterhaald zijn tegen de tijd dat ze zijn doorgevoerd. In de komende periode zal blijken of de stem van de progressieve landen sterk genoeg is om de andere landen te overtuigen de maatregelen snel te implementeren.

Voor Nederlandse tech-bedrijven geldt in ieder geval: hoe sneller de digitale grenzen opengaan, hoe beter. Hopelijk kan er volgend jaar in het eindrapport van de Digital Single Market Strategy daarom wél worden geconcludeerd dat Europa alle vruchten van de digitalisering plukt.