Gevraagd definitief besluit AP laat op zich wachten

02/07/2020 - Afgelopen zaterdag heeft u het doelpunt van uw leven gemaakt. Een omhaal in de stijl van Marco van Basten. Maandag op kantoor nemen uw collega’s het verhaal toch met een korrel zout. VoetbalTV brengt daar verandering in. Met de App van VoetbalTV is het mogelijk amateurwedstrijden terug te kijken. Maar wellicht niet meer voor lang. Naar eigen zeggen valt het doek voor VoetbalTV op 1 september, omdat VoetbalTV op dit moment geen nieuwe contracten zou kunnen afsluiten met clubs en sponsoren, terwijl er al 150 clubs deelnemen en de App al 500.000 keer is gedownload. De oorzaak volgens VoetbalTV: het uitblijven van een definitief besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Rapport van bevindingen

Eind 2018 startte de AP een onderzoek naar de verwerking van persoonsgegevens door VoetbalTV. In een daaropvolgend rapport van bevindingen oordeelde de AP negatief over de verwerking van persoonsgegevens. Het gevraagde definitieve besluit waarin de consequenties van dit oordeel worden uitgewerkt blijft tot op heden uit. Daarom heeft VoetbalTV besloten naar de bestuursrechter te stappen om een oordeel van de AP af te dwingen, zodat duidelijkheid ontstaat. Recent heeft de bestuursrechter bepaald dat de AP wel een besluit moest nemen, al was dit wel een afwijzend besluit.

Waar draait het om? 

VoetbalTV zendt de amateur voetbalwedstrijden uit en biedt de mogelijkheid om deze beelden op te slaan. Deze verwerking van persoonsgegevens van spelers, coaches, scheidsrechters en mogelijke toeschouwers baseert VoetbalTV op de grondslag gerechtvaardigd belang. In het privacy statement van VoetbalTV is uitgewerkt waarom zij de verwerking van deze beelden gerechtvaardigd achten. Zo is daar onder andere in opgenomen dat hun dienstverlening de betrokkenheid van en spelplezier van voetballiefhebbers vergroot. De privacy impact van de personen die op de beelden te zien zijn is verkleind doordat VoetbalTV een aantal waarborgen heeft getroffen, waaronder de volgende:

  1. Met informatieborden op locatie worden de betrokkenen op de hoogte gesteld dat er beelden worden gemaakt. 
  2. Live beelden kunnen op elk moment worden gestopt door het indrukken van een ‘panic button’ als VoetbalTV daartoe aanleiding ziet. 
  3. Samenvattingen worden maximaal drie jaar bewaard, tenzij deze samenvattingen vallen onder de journalistieke exceptie of als bewaren nodig is met het oog op historisch onderzoek. 

VoetbalTV meent dan ook dat het gerechtvaardigd belang waarop zij zich beroept zwaarder moet wegen dan de impact op de privacy van alle betrokkenen op de amateurvelden.

Strikte normuitleg AP

Het rapport van bevindingen is niet geopenbaard, maar uit de berichtgeving van VoetbalTV valt op te maken dat de bezwaren van de AP vooral zien op het commerciële belang van VoetbalTV bij de verspreiding van de beelden. Hiermee lijkt de AP dezelfde onderbouwing te hanteren als in  het KNTLB- boetebesluit van de AP van november 2019, waarin de AP een hoge eis stelt aan een geslaagd beroep op het gerechtvaardigd belang. Alleen het belang om geld te verdienen kan volgens de AP nooit als gerechtvaardigd belang kwalificeren. In het geval van VoetbalTV zou dit kunnen betekenen dat het uitzenden van de beelden niet gerechtvaardigd is, ondanks dat VoetbalTV ook andere doeleinden nastreeft en de impact op de privacy van de betrokkenen heeft verkleind. 

Vervolg

Hopelijk zal de gang naar de bestuursrechter ervoor zorgen dat de AP vlot met een besluit komt om de onzekerheid weg te nemen. De European Data Protection Board (EDPB) heeft beloofd dit jaar met een nadere invulling van het gerechtvaardigd belang naar buiten te treden. De AP is penvoerder voor deze komende Europese normuitleg. Het is de vraag of deze normuitleg voor VoetbalTV op tijd komt en of deze nadere invulling van invloed zal zijn op de uitkomst in deze zaak.

Michiel Leeuwenberg Legal Consultant

Webinar

Worstelt uw organisatie met de uitleg van het gerechtvaardigd belang? In de laatste week van augustus organiseren wij een webinar over de invulling van het gerechtvaardigd belang in de praktijk. De precieze datum en de sprekers volgen. Op onze LinkedIn-pagina zullen wij u op de hoogte houden. U kunt zich hier alvast vrijblijvend inschrijven. 

Inschrijven