Ethiek dialoog

Heeft u draagvlak voor uw innovatie? Nieuwe technologieën kunnen vragen en weerstand oproepen. Door het betrekken van (de perspectieven) van belanghebbenden krijgt u beter begrip welke belangen en verwachtingen bestaan en hoe u daar mee om kunt gaan. Zo kunt u succesvoller innoveren en creëert u draagvlak al tijdens de ontwerpfase.

Toepassingen van digitale technologie hebben behalve de bedoelde effecten soms ook onvoorziene effecten. Juist die onvoorziene effecten zorgen voor compliance- of reputatierisico’s. De impact van technologie is ingewikkeld om vooraf helemaal in te schatten, maar is wel zeer bepalend voor het succes van een product of dienst. Daarnaast zullen toezichthouders en kritische stakeholders steeds vaker vragen of het ontwikkelproces op een verantwoorde manier verlopen is.

Welke belanghebbenden zijn er en wat vinden ze belangrijk? Hoe kunnen de data(koppeling) die gebruikt gaat worden (juridisch) verantwoorden? Wat zijn mogelijk neveneffecten van de toepassing? Deze vragen zijn essentieel voor het succes van de toepassing maar moeilijk te beantwoorden. Daarom brengen we in de Ethiek dialoog interne (en externe) belanghebbenden bij elkaar. Met elkaar gaan we na wat de eigenschappen zijn van de toepassing, welke belanghebbenden een rol spelen, wat de positieve en negatieve effecten zijn en welke ethische vraagstukken opgelost kunnen worden.

Centraal staat de toepassing, nieuwe technologie, product of dienst die de organisatie ontwikkelt of wilt toepassen. In de dialoog bespreken we hoe deze toepassing zich verhoudt tot wet- en regelgeving en de waarden van uw organisatie. Deelnemers gaan samen aan de slag om vraagstukken te identificeren en oplossingen daarvoor te zoeken. Zo krijgt u aan het begin van de ontwikkeling al goed inzicht in vraagstukken en met concrete handvatten voor oplossingen, vergroot u draagvlak bij betrokkenen, en kunt u aantonen dat u het ontwikkelproces op een verantwoorde manier begonnen bent.

Considerati volgt verschillende methodes om de dialoog te faciliteren, afhankelijk van de situatie kiezen we de beste vorm. Een daarvan is de methodiek begeleidingsethiek die door ECP is ontwikkeld (www.platformbegeleidingsethiek.nl).

Stel ons uw vraag

Bent u benieuwd naar Ethiek dialoog of heeft u andere vragen? Neem gerust contact met ons op. Onze experts staan u graag te woord.

Neem contact met ons op ofBel mij terug