Verantwoorde innovatie voor uw praktijk

Innovatie is essentieel om te blijven concurreren of maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. De groeiende rol van digitale technologie binnen uw organisatie zorgt voor grotere belangen, nieuwe verwachtingen en kritische stakeholders.

Het belang en de impact van digitale technologie zorgt ervoor dat aandacht voor juridische, ethische, en maatschappelijke aspecten onontbeerlijk is voor succesvolle innovaties. Dat blijkt uit de groeiende aandacht in de media en beleidsmakers.

Ook op de werkvloer zijn vragen rond verantwoorde innovatie steeds duidelijker hoorbaar:

  • Aan welke wet- en regelgeving moet onze technologie (straks) voldoen?"
  • Past deze innovatie wel bij onze missie en visie?
  • AI discrimineert toch? (Dat gaan we dus niet gebruiken!)
  • Wat is de impact van onze innovatie op onze omgeving?
  • Waarom doen ze bij ‘die afdeling’ altijd zo moeilijk?
  • Alles wat we doen wordt verkeerd uitgelegd! Hoe gaan we communiceren over dit nieuwe project?

Verantwoorde innovatie begrijpen, faciliteren, en communiceren

Verantwoord innoveren vraagt naast technische vaardigheden dus om aandacht voor de organisatorische, juridische en maatschappelijke context. Considerati Responsible Tech ondersteunt uw organisatie bij het begrijpen, faciliteren en communiceren van verantwoorde innovatie.

Begrijpen

Considerati Responsible Tech helpt uw organisatie bij het begrijpen wat de impact van uw innovatie is. Dat heeft betrekking op (aankomende) wet- en regelgeving, de impact van uw innovatie op betrokkenen, en het herkennen van ethische aspecten van technologie.

Faciliteren

Considerati Responsible Tech helpt uw organisatie bij het faciliteren van verantwoorde innovatie. Door het ontwikkelen van uitgangspunten en principes voor uw organisatie, inzet van een van onze experts bij uw project, en processen te ontwerpen die verantwoorde informatie mogelijk maken.

Communiceren

Considerati Responsible Tech helpt uw organisatie te communiceren hoe u verantwoord innoveert. Met een communicatieplan voor een nieuw project, outreach naar belanghebbenden en beleidsmakers, of als het misgaat met (een plan voor) crisiscommunicatie.

Joas van Ham Senior Consultant Responsible Tech

Considerati is partner van de NL AIC

Nederlandse AI Coalitie

De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) is een publiek-private samenwerking, waarbij overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties samenwerken. De coalitie heeft als doel de Nederlandse activiteiten in AI te stimuleren, te ondersteunen en waar nodig te organiseren. Ze wil Nederland in een voorhoedepositie krijgen op het gebied van kennis én toepassing van AI voor welvaart en welzijn. De NL AIC moet gaan functioneren als dé katalysator van AI-toepassingen in ons land. Meer informatie vindt u op www.nlaic.com.

Contact

Vraag het onze experts

Heeft een vraag over onze responsibe tech diensten, wilt u advies of heeft u een andere vraag? Neem gerust contact met ons op. Onze experts staan u graag te woord.