Ethiek als randvoorwaarde voor digitaal succes

Digitale ethiek helpt bedrijven en overheden om digitale technologie en data in een snel veranderende wereld op een verantwoorde manier in te zetten. En daarmee het vertrouwen te houden van gebruikers, klanten en burgers. 

Bij digitale transformatie en innovatie is het volgen van de wet alleen niet voldoende. De maatschappij roept organisaties tot verantwoording die verkeerd omgaan met technologie en data. Met alle reputatieschade van dien. 

Considerati helpt organisaties ethisch verantwoord te digitaliseren. Dat noemen wij ‘responsible tech’.  

 

Hoe helpen wij organisaties met digitale ethiek? 

Organisaties lopen tegen het probleem aan dat er geen duidelijk kader is wat rechtmatig en ethisch verantwoord digitaliseren inhoudt. Bestaande wet- en regelgeving sluit niet goed aan bij nieuwe technologieën en diensten. En waar wel regels zijn, zijn dat vaak open normen die u als organisatie zelf verder moet invullen. Door veranderende verwachtingen in de maatschappij verschuift ‘de norm’ ook nog eens.  

Op basis van 15 jaar ervaring helpt Considerati organisaties zich te manoeuvreren door het doolhof van wetten en regels, verwachtingen in de maatschappij en belangen van stakeholders.   

ResponsibleTech_diensten

Wij helpen organisaties op twee niveaus waarde te halen uit digitale ethiek: voor de organisatie als geheel en voor afzonderlijke product- of technologieontwikkeling. In beide gevallen gaat dit vooraf door een inschatting van risico’s (en kansen): 

 • De Digital Ethics & Risk Scan geeft uw organisatie inzicht in uw grootste kansen en risico’s rond technologie en digitale ethiek. Dit inzicht geeft u richting voor verdere implementatie van digitale ethiek in uw organisatie.  
 • De AI Impact Assessment maakt inzichtelijk welke risico’s (ethisch, privacy, reputatie) van een nieuw product of dienst tijdens de ontwikkeling en bij implementatie scherp moet hebben.
 • Voor overheidsorganisaties begeleiden we het uitvoeren van het Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes (IAMA).   

 

Organisatiebreed

Uw organisatie-DNA geeft ook richting aan uw visie en principes voor het verantwoord innoveren met technologie en data. Dit morele innovatiekompas bepaalt samen met de inschatting van compliance- en reputatierisicohet benodigde digital ethics framework.  

 • Met een Visie op tech & innovatie zorgt u dat uw organisatie houvast heeft bij de ontwikkeling en het gebruik van digitale technologie. Vraagstukken rond digitale ethiek kunnen daardoor eerder en sneller worden opgelost in lijn met uw waarden. 
 • Het Digital Ethics framework vertaalt dit kompas naar duidelijke processen, rollen en verantwoordelijkheden zodat digitale ethiek duurzaam verankerd wordt in uw organisatie. 

 

Product- of technologie

Gebruikers, klanten of burgers komen via individuele producten of diensten in aanraking met de toepassing van technologie. Juist daarom wilt u zorgen dat risicos in het ontwikkelproces beheerst worden, met een win-win voor organisatie en gebruiker als resultaat.  

 • De Ethiek dialoog bij productontwikkeling of implementatie helpt uw teams om ethische vraagstukken en dilemma’s met organisatiedoelen op tijd te signalerenrichting te geven en draagvlak bij betrokkenen te realiseren. 
 • Value sensitive design zorgt (als een verzameling van interventies en processen) vervolgens voor manieren om ontwerpvraagstukken rond ethiek en waarden op te lossen of weg te nemen. Wij bieden hierin trainingen en begeleiden uw teams. 

 

Trainingen  

Omdat digitale ethiek nieuw is voor veel organisaties en vaak om een nieuw perspectief op technologie vraagt is het van belang medewerkers kennis bij te brengen die toepasbaar is in hun dagelijkse werkzaamheden. Wij bieden een aantal trainingen aan voor verschillende doelgroepen: 

 • Digitale ethiek voor beginners  
 • Digitale ethiek bij overheden  
 • Digitale ethiek voor juristen/(D)PO’s  
 • Digitale ethiek voor data scientists  

Zie Considerati-academy.nl voor ons actuele aanbod aan opleidingen en masterclasses. 

Nederlandse AI Coalitie

De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) is een publiek-private samenwerking, waarbij overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties samenwerken. De coalitie heeft als doel de Nederlandse activiteiten in AI te stimuleren, te ondersteunen en waar nodig te organiseren. Ze wil Nederland in een voorhoedepositie krijgen op het gebied van kennis én toepassing van AI voor welvaart en welzijn. De NL AIC moet gaan functioneren als dé katalysator van AI-toepassingen in ons land. Meer informatie vindt u op www.nlaic.com.

Diensten overzicht

Regulatory Impact Assessment

Met een Regulatory Impact Assessment krijgt u inzicht in hoe beleidsontwikkelingen uw bedrijfsvoering raken, welke strategische keuzes gemaakt kunnen worden, en wat de gevolgen hiervan zijn.

Lees meer

Digital Ethics & Risks Quickscan

Heeft u te weinig inzicht en grip op de (ethische) risico’s rond technologiegebruik in uw organisatie? Met de Digital Ethics & Risk scan krijgt u overzicht in de risico’s van binnen en buiten de organisatie. Zo kunt u risico’s controleren en met vertrouwen blijven innoveren.

Lees meer

Digital Ethics Framework

Alleen awareness van de impact van technologie is niet genoeg om het verschil te maken. Daar zijn duidelijk beleid, processen, en verantwoordelijkheden voor nodig. Met het Considerati Digital Ethics Framework heeft uw organisatie een duidelijk kader om digitale ethiek in uw organisatie te implementeren en te evalueren.

Lees meer

Communicatie bij innovatie

Wij geven strategisch communicatieadvies om het werken met data, algoritmes en AI uitlegbaar te maken en draagvlak te behouden. Dit doen we door middel van helder uitlegbare boodschappen over uw innovatie.

Lees meer

AI Impact Assessment

Nieuwe toepassingen kunnen ongewenste en onvoorziene effecten hebben, voor uw organisatie, betrokkenen, en andere belanghebbenden in de samenleving. Met de AI Impact assessment krijgt u inzicht in de risico’s rond een nieuwe toepassing zodat u deze kunt controleren en alleen de risico’s neemt waar u bewust voor kiest.

Lees meer

Uitgangspunten voor technologie, data & innovatie

Met gemeenschappelijke uitgangspunten helpt u uw organisatie om vraagstukken op een uniforme manier op te lossen. Dat scheelt tijd, zorgt voor herkenbaarheid van uw missie en visie, en verlaagt de kans op incidenten en reputatieschade.

Lees meer

Value Sensitive Design

Met Value Sensitive Design methoden kunt u tijdens de ontwikkeling rekening houden met verwachtingen van wetgeving en betrokkenen. Zo voorkomt u gedoe achteraf en worden uw toepassingen aantrekkelijker voor iedereen.

Lees meer

Het Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes

Het uitvoeren van een IAMA is belangrijk, maar heeft potentieel ook grote impact op uw organisatie. De vraagstukken zijn complex, er worden uiteenlopende rollen betrokken, en er moet een grote hoeveelheid vragen beantwoord worden. Wij helpen u graag bij de begeleiding van dit traject.

Lees meer

Digital Ethics Officer

Door een Digital Ethics Officer in te zetten als schakel tussen technische, management, en juridische rollen wordt innovatie mogelijk gemaakt. Met co-creatie sessies, loketfunctie of procesbegeleiding ondersteunen wij de dialoog tussen verschillende rollen.

Lees meer

Digital ethics workshop

Om de kansen van innovatieve technologieën te kunnen benutten is het belangrijk dat organisaties de impact van innovaties op waarde kunnen schatten. Daarom organiseren we toegankelijke workshops om het ethische perspectief op digitale innovaties in uw organisatie te ontwikkelen.

Lees meer

Ethiek dialoog

Heeft u draagvlak voor uw innovatie? Nieuwe technologieën kunnen vragen en weerstand oproepen. Door het betrekken van (de perspectieven) van belanghebbenden krijgt u beter begrip welke belangen en verwachtingen bestaan en hoe u daar mee om kunt gaan. Zo kunt u succesvoller innoveren en creëert u draagvlak al tijdens de ontwerpfase.

Lees meer

Vraag het onze experts

Heeft een vraag over onze responsibe tech diensten, wilt u advies of heeft u een andere vraag? Neem gerust contact met ons op. Onze experts staan u graag te woord.

Contact ofBel mij terug