Ethiek als enabler voor innovatie

Juridische kaders geven niet altijd voldoende houvast bij innovatie met nieuwe technologie. Considerati helpt organisaties om ethische kaders te ontwikkelen en implementeren, zodat de organisatiedoelen kunnen worden bereikt en risico’s kunnen worden beperkt.

Voor duurzaam succes is vertrouwen in technologie noodzakelijk. Dit vertrouwen laat zich niet gemakkelijk opbouwen, en is snel geschonden bij onverwachte of on-ethische (bij-)effecten van uw technologie. Corporate digital responsibility is steeds belangrijker, maar wat is een praktische, impactvolle manier om hieraan te werken?

Hoe helpt Considerati bij de verantwoorde inzet van technologie?

De experts van Considerati hebben kennis van de juridische en ethische kaders die belangrijk zijn voor verantwoorde inzet van technologie, en ervaring in het praktisch toepassen van deze kennis. Considerati biedt duidelijke en pragmatische oplossingen voor vraagstukken rondom digitale ethiek en maatschappelijke vragen rondom inzet van (nieuwe) technologie. Hierbij gaat Considerati verder dan het puur juridische kader (wat wettelijk mag), en kijkt met een brede blik naar de impact van nieuwe technologie (wat wenselijk is), zonder de organisatiedoelstellingen uit het oog te verliezen.

Responsible Tech

Digitale ethiek als organisatievraagstuk

Er zijn inmiddels heel wat ethische principes, handreikingen, leidraden, onderzoeksrapporten en toetsingskaders ontwikkeld rondom de verantwoorde inzet van data en technologie. Maar alles valt of staat uiteindelijk bij de vertaling hiervan naar de praktijk in organisaties. Considerati helpt bij het ontwikkelen en implementeren van toegankelijke werkmethoden, heldere processen en efficiënte governance rondom digitale ethiek. Dit levert praktische oplossingen op voor vragen die in eerste instantie veelomvattend kunnen lijken.

Diensten overzicht

Regulatory Impact Assessment

Met een Regulatory Impact Assessment krijgt u inzicht in hoe beleidsontwikkelingen uw bedrijfsvoering raken, welke strategische keuzes gemaakt kunnen worden, en wat de gevolgen hiervan zijn.

Lees meer

Digital Ethics & Risks Quickscan

Heeft u te weinig inzicht en grip op de (ethische) risico’s rond technologiegebruik in uw organisatie? Met de Digital Ethics & Risk scan krijgt u overzicht in de risico’s van binnen en buiten de organisatie. Zo kunt u risico’s controleren en met vertrouwen blijven innoveren.

Lees meer

Digital Ethics Framework

Alleen awareness van de impact van technologie is niet genoeg om het verschil te maken. Daar zijn duidelijk beleid, processen, en verantwoordelijkheden voor nodig. Met het Considerati Digital Ethics Framework heeft uw organisatie een duidelijk kader om digitale ethiek in uw organisatie te implementeren en te evalueren.

Lees meer

Communicatie bij innovatie

Wij geven strategisch communicatieadvies om het werken met data, algoritmes en AI uitlegbaar te maken en draagvlak te behouden. Dit doen we door middel van helder uitlegbare boodschappen over uw innovatie.

Lees meer

AI Impact Assessment

Nieuwe toepassingen kunnen ongewenste en onvoorziene effecten hebben, voor uw organisatie, betrokkenen, en andere belanghebbenden in de samenleving. Met de AI Impact assessment krijgt u inzicht in de risico’s rond een nieuwe toepassing zodat u deze kunt controleren en alleen de risico’s neemt waar u bewust voor kiest.

Lees meer

Uitgangspunten voor technologie, data & innovatie

Met gemeenschappelijke uitgangspunten helpt u uw organisatie om vraagstukken op een uniforme manier op te lossen. Dat scheelt tijd, zorgt voor herkenbaarheid van uw missie en visie, en verlaagt de kans op incidenten en reputatieschade.

Lees meer

Value Sensitive Design

Met Value Sensitive Design methoden kunt u tijdens de ontwikkeling rekening houden met verwachtingen van wetgeving en betrokkenen. Zo voorkomt u gedoe achteraf en worden uw toepassingen aantrekkelijker voor iedereen.

Lees meer

Het Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes

Het uitvoeren van een IAMA is belangrijk, maar heeft potentieel ook grote impact op uw organisatie. De vraagstukken zijn complex, er worden uiteenlopende rollen betrokken, en er moet een grote hoeveelheid vragen beantwoord worden. Wij helpen u graag bij de begeleiding van dit traject.

Lees meer

Digital Ethics Officer

Door een Digital Ethics Officer in te zetten als schakel tussen technische, management, en juridische rollen wordt innovatie mogelijk gemaakt. Met co-creatie sessies, loketfunctie of procesbegeleiding ondersteunen wij de dialoog tussen verschillende rollen.

Lees meer

Digital ethics workshop

Om de kansen van innovatieve technologieën te kunnen benutten is het belangrijk dat organisaties de impact van innovaties op waarde kunnen schatten. Daarom organiseren we toegankelijke workshops om het ethische perspectief op digitale innovaties in uw organisatie te ontwikkelen.

Lees meer

Ethiek dialoog

Heeft u draagvlak voor uw innovatie? Nieuwe technologieën kunnen vragen en weerstand oproepen. Door het betrekken van (de perspectieven) van belanghebbenden krijgt u beter begrip welke belangen en verwachtingen bestaan en hoe u daar mee om kunt gaan. Zo kunt u succesvoller innoveren en creëert u draagvlak al tijdens de ontwerpfase.

Lees meer

Vraag het onze experts

Heeft een vraag over onze responsibe tech diensten, wilt u advies of heeft u een andere vraag? Neem gerust contact met ons op. Onze experts staan u graag te woord.

Contact ofBel mij terug