Verantwoorde innovatie voor uw praktijk

Innovatie is essentieel om te blijven concurreren of maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. De groeiende rol van digitale technologie binnen uw organisatie zorgt voor grotere belangen, nieuwe verwachtingen en kritische stakeholders.

Het belang en de impact van digitale technologie zorgt ervoor dat aandacht voor juridische, ethische, en maatschappelijke aspecten onontbeerlijk is voor succesvolle innovaties. Dat blijkt uit de groeiende aandacht in de media en beleidsmakers.

Ook op de werkvloer zijn vragen rond verantwoorde innovatie steeds duidelijker hoorbaar:

  • Aan welke wet- en regelgeving moet onze technologie (straks) voldoen?"
  • Past deze innovatie wel bij onze missie en visie?
  • AI discrimineert toch? (Dat gaan we dus niet gebruiken!)
  • Wat is de impact van onze innovatie op onze omgeving?
  • Waarom doen ze bij ‘die afdeling’ altijd zo moeilijk?
  • Alles wat we doen wordt verkeerd uitgelegd! Hoe gaan we communiceren over dit nieuwe project?

Verantwoorde innovatie begrijpen, faciliteren, en communiceren

Verantwoord innoveren vraagt naast technische vaardigheden dus om aandacht voor de organisatorische, juridische en maatschappelijke context. Considerati Responsible Tech ondersteunt uw organisatie bij het begrijpen, faciliteren en communiceren van verantwoorde innovatie.

Begrijpen

Considerati Responsible Tech helpt uw organisatie bij het begrijpen wat de impact van uw innovatie is. Dat heeft betrekking op (aankomende) wet- en regelgeving, de impact van uw innovatie op betrokkenen, en het herkennen van ethische aspecten van technologie.

Faciliteren

Considerati Responsible Tech helpt uw organisatie bij het faciliteren van verantwoorde innovatie. Door het ontwikkelen van uitgangspunten en principes voor uw organisatie, inzet van een van onze experts bij uw project, en processen te ontwerpen die verantwoorde informatie mogelijk maken.

Communiceren

Considerati Responsible Tech helpt uw organisatie te communiceren hoe u verantwoord innoveert. Met een communicatieplan voor een nieuw project, outreach naar belanghebbenden en beleidsmakers, of als het misgaat met (een plan voor) crisiscommunicatie.

 

Nederlandse AI Coalitie

De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) is een publiek-private samenwerking, waarbij overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen enmaatschappelijke organisaties samenwerken. De coalitie heeft als doel de Nederlandse activiteiten in AI te stimuleren, te ondersteunen en waar nodig te organiseren. Ze wil Nederland in een voorhoedepositie krijgen op het gebied van kennis én toepassing van AI voor welvaart en welzijn. De NL AIC moet gaan functioneren als dé katalysator van AI-toepassingen in ons land. Meer informatie vindt u op www.nlaic.com.

Diensten overzicht

Regulatory Impact Assessment

Met een Regulatory Impact Assessment krijgt u inzicht in hoe beleidsontwikkelingen uw bedrijfsvoering raken, welke strategische keuzes gemaakt kunnen worden, en wat de gevolgen hiervan zijn.

Lees meer

Stakeholder & Ethics Assessment

Het stakeholders & ethics assessment biedt een systematische analyse van de impact van uw innovatie op uw stakeholders, identificatie van risico’s, en mogelijkheden om deze risico’s te beheersen.

Lees meer

Digital Ethics Governance

Om kwaliteit en aandacht voor verantwoorde innovatie te borgen moeten de juiste tools en processen beschikbaar zijn voor uw organisatie. We ontwerpen of passen bestaande processen aan zodat uw organisatie op een duurzame manier ethische en maatschappelijke aspecten van technologie mee kan nemen.

Lees meer

Communicatie bij innovatie

Wij geven strategisch communicatieadvies om het werken met data, algoritmes en AI uitlegbaar te maken en draagvlak te behouden. Dit doen we door middel van helder uitlegbare boodschappen over uw innovatie.

Lees meer

Digital Ethics Officer

Door een Digital Ethics Officer in te zetten als schakel tussen technische, management, en juridische rollen wordt innovatie mogelijk gemaakt. Met co-creatie sessies, loketfunctie of procesbegeleiding ondersteunen wij de dialoog tussen verschillende rollen.

Lees meer

Digital ethics workshop

Om de kansen van innovatieve technologieën te kunnen benutten is het belangrijk dat organisaties de impact van innovaties op waarde kunnen schatten. Daarom organiseren we toegankelijke workshops om het ethische perspectief op digitale innovaties in uw organisatie te ontwikkelen.

Lees meer

Data Talks

Bij maatschappelijk gevoelige technologieën of na een incident moet actief vertrouwen worden gewonnen. Vertrouwen is nodig om klanten te kunnen bedienen, met andere organisaties best practices te delen, of (weer) om tafel te kunnen met belanghebbenden.

Lees meer

Vraag het onze experts

Heeft een vraag over onze responsibe tech diensten, wilt u advies of heeft u een andere vraag? Neem gerust contact met ons op. Onze experts staan u graag te woord.

Contact ofBel mij terug