Maatschappelijk draagvlak voor innovatie

De toepassing van digitale technologieën is essentieel voor u om te blijven concurreren of maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Dit maakt uw organisatie afhankelijker van digitale technologieën die een steeds grotere rol binnen uw primaire activiteiten innemen. Dit heeft grotere belangen, nieuwe verwachtingen en kritische stakeholders als gevolg. Hierdoor rijst de vraag ‘Is er maatschappelijk draagvlak voor onze ambities met digitale technologie?’.

Helaas biedt de wet- en regelgeving niet altijd waterdicht antwoord op deze vraag.

Dit heeft twee oorzaken. Wet- en regelgeving volgt meestal op technologische ontwikkelingen waardoor u in een juridisch vacuüm moet innoveren. Ten tweede, geeft bestaande wet- en regelgeving niet het complete beeld van maatschappelijke verwachtingen en belangen van stakeholders. 

In beide gevallen ontbreekt een duidelijk maatschappelijk kader waaraan u uw geambieerde innovaties met digitale technologieën kunt toetsen. Hierdoor wordt u steeds vaker overvallen door (sluimerende) belangen en verwachtingen. Zowel van uw werknemers als externe stakeholders zoals afnemers, eindgebruikers, belangengroepen en politici.

Dit levert twee scenario's op:

  1. Wachten met innoveren tot het juridisch kader helder is;
  2. Zonder te wachten innoveren in een onzekere omgeving met uitgestelde juridische risico.

Deze scenario’s leiden mogelijk tot verlies van kostbare tijd, verlies van investeringen en maatschappelijke weerstand. Dit wilt u voorkomen.

Considerati Responsible Tech

Daarom helpt Considerati u bij de ontwikkeling van uw moreel kompas waarmee u, bij de inzet van digitale technologieën, tegemoet komt aan wat maatschappelijk geaccepteerd wordt. Tevens sorteert u voor op aankomende wet- en regelgeving. Concreet betekent dit het formuleren van kernwaarden die het uitgangspunt zijn voor uw innovatiestrategie voor de inzet van digitale technologieën. De waarden, belangen en rechten van stakeholders zijn een belangrijk element bij het formuleren van uw eigen waarden en strategie. Zonder uw doelstellingen en ambities uit het oog te verliezen. Considerati biedt ook hulp bij de borging van een innovatiebeleid dat gedreven wordt vanuit uw ethische kernwaarden. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning en tool voor het ontwikkelproces van uw producten en diensten. Hierdoor blijft u voorop lopen bij de uitrol van uw digitale technologie ambities zonder op korte of lange termijn op juridische of maatschappelijke weerstand te stuiten.

Onze diensten

De diensten die we met Considerati Responsible Tech bieden zijn:

  • Strategy & Value Articulation. Samen met uw directie ontwikkelen wij een strategisch en moreel kompas die past bij de nieuwe tijdsgeest. Dit levert een duidelijk en richtinggevend profiel op van de kernwaarden van uw organisatie rondom de toepassing van digitale technologie.
  • Stakeholder & Ethics Assessment. Considerati inventariseert de relevante stakeholders, de wijze waarop de voorgenomen toepassing hen raakt en wat voor gevolgen dat heeft voor hun belangen, rechten en menselijke waarden.
  • Policy Prototyping. Considerati organiseert ‘regulatory prototyping-sessies waarin, bij gebrek aan een juridisch kader, voorgenomen innovaties getoetst worden met belanghebbenden en beleidsmakers. Zo sorteert u voor op juridische kadervorming.
  • Ethical Governance. Door het opzetten van een code of ethics, een bijpassende governance structuur en way-of-working implementeert u op effectieve wijze uw nieuwe waarden en innovatiestrategie.
  • Value Sensitive Design. Considerati rolt binnen uw organisatie een value-sensitive design methodologie uit waarmee uw medewerkers gedreven vanuit uw waarden producten en diensten ontwikkeld.
  • Training en Awareness. Deze training richt zich op het ethisch handelen van uw medewerkers. Medewerkers snappen na deze training snappen de risico’s van technologie en over de toepassing daarvan.

Considerati is partner van de NL AIC

Nederlandse AI Coalitie

De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) is een publiek-private samenwerking, waarbij overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties samenwerken. De coalitie heeft als doel de Nederlandse activiteiten in AI te stimuleren, te ondersteunen en waar nodig te organiseren. Ze wil Nederland in een voorhoedepositie krijgen op het gebied van kennis én toepassing van AI voor welvaart en welzijn. De NL AIC moet gaan functioneren als dé katalysator van AI-toepassingen in ons land. Meer informatie vindt u op www.nlaic.com.

Contact

Vraag het onze experts

Heeft een vraag over onze responsibe tech diensten, wilt u advies of heeft u een andere vraag? Neem gerust contact met ons op. Onze experts staan u graag te woord.