In de workshop Responsible AI Governance reiken we u handvatten aan om de impact van AI te kunnen inschatten. Daarnaast bespreken we hoe de risico’s kunnen worden gemitigeerd en waar de maatregelen binnen de organisatie belegd moeten worden. Na deze workshop bent u in staat om binnen uw organisatie aan de slag te gaan met de inrichting van een Responsible AI Governance structuur om zo de kansen van AI optimaal te benutten op een ethisch verantwoorde manier.   

Wat gaat u leren?

  • De impact leren inschatten bij het gebruik van AI; 
  • Welke maatregelen u kan treffen en waar deze in de organisatie belegd moeten worden; 
  • Welke instrumenten er beschikbaar zijn om u hierbij te helpen; 

Voor wie is de workshop geschikt?

Deze workshop is geschikt voor iedereen die meer wil leren over verantwoord gebruik van AI. De workshop is specifiek interessant voor mensen die binnen hun organisatie de verantwoordelijkheid dragen voor het ethisch gebruik van AI of het beleggen van deze verantwoordelijkheden binnen de organisatie.

 

Schrijf u hier in voor de workshop Responsible AI