In deze workshop kijken we naar hoe een technologie het best geïmplementeerd kan worden in de organisatie, met een brede blik op de samenleving. We leren het signaleren van de belanghebbenden en de risico’s, en kijken welke handelingsopties er zijn om de risico’s te verkleinen. Met elkaar gaan we na wat de eigenschappen zijn van de toepassing, welke betrokkenen een rol spelen, wat de positieve en negatieve effecten zijn en welke ethische vraagstukken opgelost moeten worden. Je bent na deze workshop in staat sessies te organiseren binnen je organisatie om de impact van technologische toepassingen in te schatten en handelingsopties te identificeren.  

Wat gaat u leren?

  • Het doel, model en het gedachtegoed van begeleidingsethiek;  
  • Het interpreteren van de context waarin de technologie wordt toegepast;  
  • Het duiden van belanghebbenden, mogelijke effecten van de technologie en achterliggende waarden;  
  • Het formuleren van handelingsopties vanuit de technologie, de context waar het wordt ingezet en de belanghebbenden.    

Voor wie is de workshop geschikt?

Deze workshop is geschikt voor iedereen die meer wil leren over de impact van technologie en manieren wil ontdekken om technologie te ontwerpen, in te zetten en onderhouden op een verantwoorde manier voor zowel direct en indirect belanghebbenden.

 

Schrijf u hier in voor de workshop innovatiedialoog